Какъв е идеалният мъж?

Какъв е идеалният мъж? | Диана image 2

История, посветена на жените, които вярват, че там някъде същестува идеалният мъж…

Неотдавна бил открит магазин, в който жените можели да си изберат и да си купят мъж. На входа висяла табела с правилата на работа на магазина със следното съдържание:

1. Вие можете да посетите този магазин само веднъж.
2. В магазина има 6 етажа, като качеството на мъжете се повишава с увеличаването на броя на етажите.
3. Можете да си избирате мъж, от който и да е етаж и да се качвате на по-горен етаж.
4. Не се разрешава връщането на по-долен етаж.

Една жена решила да посети същия този “Магазин за мъже”, за да си намери половинка. След като прочела на входа на първия етаж табелата: “Мъже, които имат работа” – тя веднага се качила на втория етаж.

Табелата на втория етаж гласяла: “Мъже, които имат работа и обичат децата”.

Жената отишла на третия. Там имало надпис: “Мъже с работа, обичащи деца и необикновено красиви”. Божичко! – зарадвала се жената, но все пак се качила на четвъртия етаж. Там висяла табела: “Мъже с работа, които обичат деца, ослепително красиви и помагащи вкъщи”.

– Невероятно! – възкликнала жената – Много ми е трудно да устоя! Но произнасяйки това, тя все пак се качила на петия етаж. Надписът там бил: “Мъже, имащи работа, обичащи децата, с ослепителна красота, помагащи вкъщи и много романтични”.

На жената много й се приискало да остане на този етаж и да си избере половинка, но все пак се преборила с чувствата си и се качила на последния етаж. Там прочела надпис със следното съдържание: “Вие сте посетителка № 31 456 012, тук няма мъже, този етаж съществува, само за да докаже за пореден път, че е невъзможно да се угоди на една жена. Благодарим ви, че посетихте нашия магазин!”

А точно срещу този магазин бил открит “Магазин за жени”. На първия етаж се предлагали жени, които обичат да правят сeкс. На втория – забавни жени, обичащи да правят сeкс. От третия до шестия етаж досега никой никога не се е качвал!

из “Проект Щастие” на Гретхен Рубин