Учителя Дънов към жените: Трябва да изправите умовете на мъжете си, като внесете Божията Любов

“Днес проповядвам на жените: Вие трябва да обърнете мъжете си към Господа! Спасението на света е във вашите ръце – в ръцете на жените. Вие сте емблема на Любовта. Вие трябва да изправите изопачените умове на мъжете си! Как ще стане това? – Като внесете Божията Любов в сърцата си.”

“Ще обичаш мъжа си – едного, без да му ставаш роб. Ще обичаш Едного, т.е. Бога ще обичаш в него.”

“Аз искам жените на Новото учение да бъдат идеални. Искам всяка жена да бъде спретната, смела и решителна в проявата на своите добродетели. Искам жената да бъде умна, съобразителна, да схваща добре нещата и пред никаква мъчнотия да не се колебае.”

“Желая всяка жена от Новата култура да се отличава по нещо; по вървежа си – да има нещо пластично в нея, да бъде подвижна, дето минава, всички да казват за нея: “Ето една благородна жена, сърце има тя.” Ако я срещне мъж, който отива да пие или да върши престъпление, да каже: “Отказвам се от лошото си намерение, не искам да върша повече престъпления.”

“Искам жената да бъде изповедник на мъжа, да го погледне строго и да каже: “Пътят, по който си тръгнал, не е прав. Не ми харесва този път. Ела с нас в пътя на Любовта!”

Беинса Дуно из “Задачата на жената и майката”