Петър Дънов: За Жената и Мъжа

Петър Дънов: За Жената и Мъжа | Диана

Жената не трябва да търси любовта на мъжа. Тя сама трябва да е извор, от който извира любовта. Тя да обича, няма защо да чака да бъде обичана!

Жената и мъжът са стъпала, чрез които се учим как да живеем с Бога. Жената е минус, а мъжът – плюс. Обаче истинското проявление се явява все в отрицателните полюси, течението отива все от плюс към минус. Жените носят културата сега. Мъжът е алфа, а жената – омега на нещата, там е насочена цялата енергия.

Две жени могат да живеят при един мъж, само когато едната се самоотрече в полза на другата.

Мъжът е условие за повдигане на жената и жената е условие за повдигане на мъжа. Жената търси в мъжа едно възвишено същество от Божествения свят. Мъжът трябва да стане проводник на духа, защото жената търси духа в света. Идеалът на жената е духът; а идеалът на мъжа е душата.

Вие изпитвате истинска любов и се чувствате вдъхновени, като срещнете жена, която има дух и душа, ум и сърце. Мъжът трябва да се вдъхновява, като срещне такава жена.

Ако жената може да подобри характера на мъжа си, тя има любов. Ако мъжът направи същото с жена си, той има любов.

Никога жената не трябва да плаче пред мъжа си, нито мъжът пред жена си.

“Жена“ от санскритската дума „зео“ означава „живот“ на български. „Мъж“ произлиза от санскритската дума „манас“, което означава същество, което мисли.

В какво се състои мъжеството? Аз наричам мъж онзи, който може да застане на страната на слабите. Аз наричам жена само онази, която може да превързва раните на страдащите.

Мъжът може да изправи жената, но не със сила. Жената може да изправи мъжа, но не с думи. Жената може да изправи мъжа с любов, а мъжът може да изправи жената с мъдрост.

Жената трябва да има свобода, но при условие че може да я използва като гради върху нея щастието и здравето на своя мъж. Жена, която не е свободна, мъжът й не е щастлив.

Мъжът, ако мисли, че може да наложи канон на една жена, той се лъже. И ако жената мисли, че може да наложи някакъв канон на мъжа, и тя се лъже. И мъжът, и жената всякога си остават такива, каквито са родени. Добрата жена се ражда добра, и добрият мъж се ражда добър.

Ако мъжът говори истината, жената няма да се съмнява в него.

Жената е противоположният полюс на мъжа. Мъжът обективно може да види себе си само в жената. И жената може да види себе си обективно само в мъжа. Мъжът е огледало за жената, а жената е огледало за мъжа. Ако се разбира човекът така, тогава мъжете и жените няма да се съблазняват и да са недоволни едни от други.

Мъжът и жената се съединяват, за да се развиват. Женитбата е необходима, за да се развиват и мъжът, и жената, да придобиват нови качества и да изучават законите.

Ако мъжът удари една жена, тогава ще дойде голямата астрална змия-жена, и ще му даде такъв урок, че с години ще го помни.

Ако мъжете и жените се съединят в името на онези закони, които съществуват в природата, те могат да преобразят света!

Мъжът представя главния мозък в човек, чрез който е свързан с външния свят. Жената представя слънчевия възел, чрез който е свързана с вътрешния, с Божествения свят. Слънчевият възел има отношение към цялата вселена, затова жената е по-близо до Божествения свят от мъжа. Това, което човек възприема чрез слънчевия възел или чрез симпатичната нервна система, е по-вярно от онова, което възприема чрез главния мозък.

Жената трябва да бъде по-силна в астралния свят, а мъжът трябва да бъде по-силен в умствения свят. Като влезе в любовта на мъжа, жената да чувства, като че лъха приятна хладина от него към нея, след като е била нажежена в топлината си. Под топлината на жената всичко расте и се развива. А за разбирането и приложението на любовта се изисква хладина, при която плодовете не се развалят.

Ако жената гледа на живота като на божествена проява, тя няма да се чувства ограничена и ще разрешава въпросите си правилно. Такава жена никой мъж не може да ограничи.

Жената не трябва да търси любовта на мъжа. Тя сама трябва да е извор, от който извира любовта. Тя да обича, няма защо да чака да бъде обичана!

Днес хората се страхуват от дреболии. Мъжът се страхува да не го напусне жена му, жената се страхува да не я напусне мъжът й. Защо се страхуват? Кой ги е свързал? Само връзката на любовта е вечна и неразривна. Ако сте свързани с Божията Любов, никаква сила в света не е в състояние да разруши тая връзва.

Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият – учител. Не се борете за първенство. Ако мъжът има вибрации, които могат да повдигнат ума на жената, тя да му даде място на учител, да не казва: „Аз не обичам да се подчинявам!“ Да се подчиняваш, значи да възприемаш енергията и да я обработваш. Това е култура!

От голямо значение е какъв човек те обича. Ако те обича обикновен човек, и ти ще станеш обикновен. Ако те обича талантлив човек, ще станеш талантлив. Ако те обича гениален, ще станеш гениален.

Мъжът обича жена си, докато е здрава и красива. Щом се разболее и изгуби красотата си, той престава да я обича. Същото се отнася и до жената. Достойно е да обичаш грешен и грозен човек. Силният може да обича всички хора и да им дава подтик към доброто и красивото в света.

Чудни са хората, като разправят, че някой мъж, ходи с някоя жена. Като ходи, какво от това? На вас какво ви пречи това? Господ ги е направил да ходят. Щом като Господ им е казал да се обичат, аз съм на тяхна страна. Правилното е това: да не се меси в чужди работи.

Ако мъжът има излишна енергия, нека я насочи към друга жена, но разумно, ако пък жената има излишна енергия, нека я насочи към друг мъж, но достойно и разумно. Обмяната е необходима.

Когато мъжът обича една жена, това е дар от Бога за него и благословение за нея от Бога.

Ако мъж и жена се обичат, тях в божествения свят вече са ги оженили, независимо от това, дали тук имат някакъв документ или не. За невидимия свят е важно как ще устои човек на любовта си, ще я запази ли докрай, или след година-две ще я загуби.

Ако няма мъж и жена, не може да има и човек. Затова всеки си търси половината. Ще търсиш своята половина из целия свят и като я намериш ще се ожениш за нея. Това е бракът, това е целият човек.

Жената трябва да дойде на фронта на живота, за да спаси света. Мъжът проповядва, но жената трябва да реализира това, което мъжът проповядва, за да се спаси светът.

Източник: ViaraNews