Какво прави интровертите добри лидери?

Какво прави интровертите добри лидери? | Диана

Според проучване около 40% от големите лидери са интроверти. Едни добри примери за такива личности са Бил Гейтс и Уорън Бъфет. Интровертите са едни от най-интересните характери. Самотата е техен приятел и вдъхновител, но кои качества ги правят големи в бизнеса и управлението на екипи?

Интровертите са предпазливи.

За разлика от екстровертите, които са готови да поемат всякакъв риск, интровертните личности са съобразителни и не се оставят на случайността. Ето защо, ако един екстроверт би казал „Нека го направим!“, интровертът би си помислил „Сигурни ли сме, че това решение е правилно?“.

Интровертите учат чрез слушане.

За да бъде един човек лидер, той трябва да бъде и добър слушател. Една от положителните черти на интровертите е, че те вникват в съдържанието на думите по време на презентации, семинари, служебни разговори.

Те учат, слушайки. Те са вътрешно мотивирани да търсят добрите идеи навсякъде. Това им помага да се превърнат и в добри лидери.

Интровертите имат тиха природа.

Помните ли онзи съученик, който винаги седеше на задните чинове и сякаш не присъстваше в стаята, но когато учителката го попиташе нещо, винаги имаше точен отговор. Сега той е лидер в някоя компания, нали?

Ето това е тихата природа на интровертите. Тяхното присъствие е вид власт. Те говорят спокойно, премерено и винаги се стремят да създадат положително възприятие. Още едно качество, което и извежда по пътя на лидерството.

Интровертите демонстрират смирение.

Смирението на интроверта в процеса на работа е, че той умее да признае своите грешки, неточности, но и да ги поправи. Смиреността означава, че си отворен към нови идеи, градивна критика. Още едно качество на лидера, да умее да признае грешките си пред екипа, но и да покаже как се излиза от трудните ситуации.

Интровертите управляват несигурността.

Айнщайн е един добър пример за интровертна личност с големи постижения. Самият той казвал, че не е чак толкова умен, но откритията му са в резултат на това, че дълго време е оставал с проблемите.

Интровертните личности намират решенията на сложните ситуации там, където другите не биха могли. Намират сигурността в несигурното. Ето защо те се превръщат в толкова добри лидери.

По материали от Еntrepreneur.com и Аз Жената