НЕ РАЗБИРАШ ЛИ…

НЕ РАЗБИРАШ ЛИ…


Не…Не ме превръщай в някаква мечта.
Не ме затваряй в сън или фантазии.
Аз имам дъх, и пулс, и рамена,
и устни … и за теб съм ги запазила.
Аз имам нежност, колкото света,
която просто трябва да раздам на някого.
И за това не мога да заспя.
И за това не спирам да те чакам.
И…моля те…не ме превръщай във копнеж!
Копнежите умират на разсъмване.
Аз имам обич във това сърце,
която просто трябва да се сбъдне!


Caribiana