НЕ РАЗБИРАШ ЛИ…

НЕ РАЗБИРАШ ЛИ…


Не…Не ме превръщай в някаква мечта.
Не ме затваряй в сън или фантазии.
Аз имам дъх, и пулс, и рамена,
и устни … и за теб съм ги запазила.
Аз имам нежност, колкото света,
която просто трябва да раздам на някого.
И за това не мога да заспя.
И за това не спирам да те чакам.
И…моля те…не ме превръщай във копнеж!
Копнежите умират на разсъмване.
Аз имам обич във това сърце,
която просто трябва да се сбъдне!


Caribiana

Други интересни статии, които подбрахме специално за Вас: