Нека да кажем да на чувствата

Уилям Шекспир: Да говорим каквото чувстваме, а не каквото трябва да кажем.

Думата чувство има индо-европейски корен, който означава „докосване“. В науката съществува терминът пертурбация (букв. смущение), който се отнася до способността на нещата в природата да се движат и променят. Ето това е причината за еволюцията и движението на живота. Да чувстваш означава да активираш способността си да бъдеш докоснат, задвижен и променян от събитията, природата и хората чрез даденостите на човешкото съществувание.

Ние можем или да бъдем притискани и премазвани от нещата в живота, или да станем безстрастни и будни техни свидетели и сетне да изберем следващото най-добро нещо, което да направим. Да бъдем свидетели на чувствата и реакциите си към различните обстоятелства означава да не засядаме в тях, да не ги приемаме твърде лично или твърде сериозно, да не ги оставяме да ни завладеят, или да ни опустошат, да не им позволяваме да бъдат причина за нашите действия или пречка пред тях. Нашата духовна цел е не да потискаме своите емоции или да им се отдаваме, а да ги оставим да се проявят така пълно, че да минат през нас и да се успокоят, т.е. да бъдат разрешени или дори да станат „на прах“, както ще станем и ние.

Когато живеем живота си с безусловно „Да“, ние развиваме в себе си невъзмутимост.

Но невъзмутимост не означава неподвижност и недосегаемост. невъзмутимостта е добродетел на връщането към стартовата линия, на повторното стабилизиране, след като сме били раздвижени и развълнувани от чувствата си. Хората, които са здрави психически и духовно, се вълнуват от случващото се с тях и с другите. На тях събитията им въздействат. Те чувстват дълбоко и го показват. Не са непоклатими стоици по отношение на това, което другите правят, или което се случва. Те са проницаеми. Защото как иначе светлината ще мине през тях?

Силата на характера, задълбочеността и състраданието разцъфтяват в нас поради това, че можем да бъдем повлияни от случващото ни се. Но събитията не бива да ни въздействат по опасен начин.

Когато събитията влияят на човека, ТОЙ:

 • Преживява чувствата си безопасно, оставяйки заземен и центриран.
 • Минава през преживяването осъзнато, като в същото време търси здравословна подкрепа.
 • Забелязва, че сънят и апетитът му са умерено променени.
 • Отделя внимание на проблема си, минава през него и го разрешава.
 • Чувства се потиснат, но в степен, съответна на ситуацията.
 • Запазва физическото си здраве.

  Когато събитията надвиват човека, ТОЙ:
 • Бива завладян от чувствата си и става нестабилен и опустошен.
 • Използва лекарства, алкохол, храна или наркотици, за да избяга от действителността.
 • Забелязва, че сънят и апетитът му страдат сериозно.
 • Засяда в натрапчиви мисли за безизходица и продължава да усеща ударите на събитията.
 • Изпада в депресия или в отчаяние.
 • Уврежда физическото си здраве.

Безусловното „Да“ ни прави готови за радост или болка. Да приемеш живота такъв, какъвто е, означава да живееш героичен живот.

5-те неща, които не можем да променим, и щастието, което откриваме, когато ги приемем – Дейвид Ричо, davericho.com

Издателство: Кибеа, kibea.net

Източник: http://mostzaknigi.com