Нещастният брак убива мъжете

Нещастният брак убива мъжете | Диана image 2

Всички знаят, че стресът е вреден за здравето, но датско изследване открива, че напрежението в условията на брачен съюз, подплатено от редовни конфликти с половинката е повече от просто лошо за здравето. То действително увеличава риска от преждевременна смърт при мъжете.

Изследването е направено с помощта на събрана информация от 9875 датски мъже и жени на възраст между 36 и 52 години. Данните са събрани за целите на датско проучване върху работата, безработицата и общественото здраве.

Изследователите са проследили здравето на участниците в проучването за периода 2000 – 2011 година. Наблюдавани са източниците на стрес в живот на хората.

Допитването включва въпроси от типа на “Усещате ли, че в ежедневния ви живот някой от следните хора: партньор, деца, приятели, съседи – изисква твърде много от вас или сериозно ви притеснява?” и “Преживявате ли конфликти в ежедневието си с някой от изброените хора?”

В края на 11 годишното изследване, 196 жени и 226 мъже са починали. Използвайки данните за здравето им и общата информация, събрана по време на проучването, учените установяват, че рискът от смърт при мъжете се повишава от стрес в брачните отношения.

Онези от тях, които “винаги” или “често” са преживявали тревога в отношенията си с партньора, покривайки непрекъснати негови очаквания, са били изложени на по-висок риск от смърт от онези, които са отговорили, че рядко преживяват подобен тип напрежение.

Същевременно стресът, който идва от други източници, извън семейството, не се свързва с риск от по-висока смъртност.

Синтезирано, изследователите обобщават, че “мъжете изглежда са били уязвими конкретно към притесненията и изискванията от страна на техните партньорки и това е довело до по-висок риск за живота им, отколкото е нормалнo да бъде без наличието на подобни стресови фактори”.

Авторите на проучването препоръчват развиване на личностните умения при разрешаване на конфликти с половинката с оглед предотвратяване на преждевременната смърт, свързвана с напрежението в една връзка.”