Нещата, които искаш, не се бавят. Ти ги отблъскваш несъзнателно

Естер и Джери Хикс: Причината все още да не си получил това, което же­лаеш е, че задържаш себе си на вибрационна честота, която не съвпада с честотата на желанието ти.

Ти си Вибрационно Същество дори във физическото си проявление в плът, кръв и кости и всичко, което пре­живяваш във физическото си обкръжение, е изградено от вибрации. Единствено благодарение на способността си да приемаш вибрацията си способен изобщо да раз­бираш физическия си свят. С други думи, с очите си ти превръщаш вибрацията в това, което виждаш. Използ­вайки ушите си, ти адаптираш вибрацията в това, което чуваш. Дори носът, езикът и върховете на пръстите ти преобразяват вибрациите в миризмите, вкусовете и усещанията на допир, които ти помагат да разбереш своя свят. Но емоциите са най-чувствителните преводачи на вибрации…

„Защо ми отнема толкова много време да получа това, което искам?“

Не е защото не го искаш достатъчно силно.

Не е защото не си достатъчно интелигентен.

Не е защото не си достоен.

Не е защото съдбата е срещу теб.

Не е защото някой друг вече е грабнал твоята награда.

Причината все още да не си получил това, което же­лаеш е, че задържаш себе си на вибрационна честота, която не съвпада с честотата на желанието ти. Това е единствената причина – няма друга. Важно е да разбереш, че ако спреш и помислиш или още по-важно, спреш и почувстваш, ще можеш да определиш точно къде има дисонанс.

Единственото нещо, което трябва да направиш, е неж­но и постепенно, една по една, да се освободиш от мисли­те на съпротивление, защото те са ограничаващите фак­тори, които ти влияят. Нарастващото облекчение ще ти показва, че се освобождаваш от съпротивлението, точно както чувствата на нарастващо напрежение, гняв, неу­довлетвореност са ти показвали, че усилваш съпротив­лението си…

Благоденствието се лее, то те иска! Благополучието чака пред вратата ти. Всичко, което някога си желал, изречено или не, е излъчено към теб на вибрационно ниво. То е било чуто и разбрано от Първоизточника и той е откликнал, сега използвайки емоциите си ще намериш начин да го допуснеш при себе си – извиквайки емоция след емоция. Ти си физическо продължение на Енергията на Първоизточника. Ти си продължение на Изначалната Енергия. Намираш се на гребена на мисловната вълна… Всичко в твоето физическо обкръжение е създадено от Нефизическия Първоизточник. И точно както Първоизточникът е създал твоя свят и теб самия, със силата на съсредоточената мисъл, ти продължаваш да твориш света си… Ти и това, което наричаш Първоизточник, сте едно и също. Не можеш да бъдеш разделен от Първоизточника. Първоизточникът никога не е разделен от теб. Когато мислим за теб, ние мислим за Първоизточника. Когато мислим за Първоизточника, мислим за теб. Първоизточникът никога не излъчва мисъл, която го отделя от теб.

Не можеш да излъчиш мисъл, която да причини пълно отделяне (всъщност отделяне е твърде силна дума), но можеш да излъчваш мисли, които са с достатъчно различна вибрационна природа, за да затруднят естествената ти връзка с Първоизточника. Ние наричаме това състояние съпротивление. Единствената форма на съпротивление или затрудняване на връзката ти с това, което е Източникът, идва от теб, от физическата ти гледна точка. Източникът е винаги изцяло на твое разположение.

Благополучието ти се предлага непрекъснато и ти често, но не винаги си в състояние на допускане… Щом се изравниш вибрационно с желанието си, Нефизическата Енергия, която създава светове, ще потече през теб, което означава, че ще ти донесе въодушевление, страст и триумф. Това е съдбата ти… Всички ние трябва да имаме цели, към които да насочваме вниманието си; желания, които ни фокусират, за да усещаме как истинската ни същност протича през нас, за да бъде продължено Всичко, Което Е

Ти наистина създаваш собствената си реалност. Ти и никой друг. Ти създаваш собствената си реалност, дори когато не осъзнаваш, че го правиш. По тази причина често твориш по инерция, неосъзнато. Когато осъзнаваш собствените си мисли и ги излъчваш целенасочено, тогава ти съзнателно твориш собствената си действителност. Именно това е било твоето намерение, когато си взел решение да дойдеш в това тяло. Желанията и вярванията ти са просто мисли. „Поискай и ще ти бъде дадено“… Не се налага да използваш думите си. Необходимо е само да го усещаш в съществото си: Аз желая това. Аз харесвам това. Аз съм признателен за това. Това желание е в началото на всяко привличане…

Поискай и ще ти бъде дадено – Естер и Джери Хикс, abraham-hicks.com

Издателство: Сребърно звънче,

Източник: http://mostzaknigi.com