Нещата, които правят един мъж полезен баща

1. Действа в хармония и единомислие с майката. Взема решенията относно децата, а и всички други съвместно. Това не означава, че не трябва да има собствено мнение по определена тема или че трябва на всяка цена да налага единствено своето. Не е нужно и да се съгласява безропотно с всяко чуждо правило, както и да взима прибързани решения. Най-добре в трудни ситуации първо да се изчака, да се установи емоционално равновесие между възрастните и децата и едва след това да се пристъпи към вземане на решение.

2. Установява здравословни граници. Негова е задачата да определи кое е възможно и кое не, кое да се направи в даден момент, и кое да се отложи. Децата трябва да научат именно от бащата, че всеки в семейството има права и задължения, че съществуват правила на взаимоотношения, които са валидни у дома и други, които се отнасят за обществото.

Децата не бива да възприемат прилагането на правила като ограничаване на свободата, а като необходимо условие, което ще ги научи как да я използват и как да развият собствената си независимост.

Налагането на правила има двойна функция: от една страна тя възпира, но е и стимул за развитие.

3. Не смесва поставянето на правила с поставянето на задачи. Децата трябва да научат, че правилата са обективни и се отнасят безпристрастно към всички. Когато се дават разпореждания и се раздават задачи, е възможно детето да прояви неподчинение и съпротива. Поради това е много по-добре да се определят обективни правила, а не кратковременни заръки.

В колко часа да си ляга детето; как да се държи на масата; кога да си пише домашните; кога да се прибере от игра навън. Тези организационни решения ще улеснят детето и то ще се научи да се съобразява с тях. Ако просто получава нареждания от типа: напиши ди домашното; изяж си вечерята; измий си зъбите, то ще има вратички за отсъпление и никога няма да се научи, че има неща, които просто трябва да се случат и не подлежат на отлагане и предоговаряне.

Ясните правила правят живота на всяко семейство много по-лесен и удобен, защото е добре организиран.

4. Всеки баща трябва да знае как да разкрие качествата на своите деца. Монтесори принципите във възпитанието помагат на много родители да се справят с възпитанието и отглеждането, защото сами по себе си създават условия за по-добро овладяване на нови знания и умения.

Добре организираният баща може да определи нивото на сложност на всяка задача. Колкото повече препятствия има по пътя към решаването на една задача, толкова по-голям е стимулът на детето да търси решения. Това ще му помогне да израсне уверен и сигурен в уменията си човек. И обратно, когато липсват стимули, процесът на усвояване на нови знания отслабва, детето не намира начин да изразходи цялата си енергия и това може да доведе до различни заболявания, включително и депресия.

5. Татковците трябва да разказват за своето детство на децата си. От съществена помощ за развитието на всяко дете е то да знае историята на своя род и корените си. Всеки път, когато не знаете какво да говорите с детето си, можете да започнете да им разказвате за собственото си детство и минало, за това как е минал денят ви или за историята на семейството. За децата няма нищо по-добро от това да научат повече за детството на своите родители, за това как и къде са живели и какво са правили, когато са били малки, за приятелите и роднините.

Децата обожават да научават истории за своите баби и дядовци, защото и те са част от семейството. Историята на семейното родословие , корените на фамилията, от къде произлиза и накъде се е разпростряла. Децата обикновено с любопитство слушат, особено, когато татко разказва. Радост, скръб, семейни тайни – всичко оставя своя отпечатък в семейството и се предава като наследство на децата. Естествено, във всяка фамилна история има и тъмни зони, които са също толкова важни, колкото всички останали, затова те също трябва да бъдат споделени с децата. Тук е и ролята на бащата, чиято задача е тези зони да не се превърнат в причина за страх и отчуждение, а напротив – да са мост за среща на миналото и бъдещето.

6. Бащите трябва да са вдъхновители на своите деца. Всеки баща трябва да даде на детето си, независимо от неговия пол и възраст, увереност и сила, че то може да се справи с всяко предизвикателство.

Източник