Освободете се от миналото с обич

Десет освобождаващи мисли за миналото, настоящето и бъдещето:

1. “Вместо да отричате своето минало и да съжалявате за него, погледнете го, но без да го осъждате. А после продължете напред. Погледнете към него, признайте го, разберете го, приемете го, а след това продължете напред. С други думи, позволете на своето минало да се превърне просто във факт. Това е всичко! Дайте израз на своето разочарование, на своето съжаление, на своя гняв, а после продължете напред. Ако не го направите, ще продължите да привличате в живота си събития като тези, за които съжалявате и се самообвинявате.” – Лин Грабхорн

2. “За мен миналото е минало. То влиза в сметката само в качеството на придобит опит.” – Валерий Лобановский

3. “Всички събития, които сте изживели през живота си до сегашния момент, са били предизвикани от вашите мисли и убеждения от миналото. Но нека не поглеждаме назад в живота си със срам. Да приемаме миналото като част от богатството и пълнотата на живота си. Без това богатство и пълнота днес нямаше да сме тук. Не бива да се упреквате, че не сте направили нещо по-добре. Правили сте най-доброто, което сте знаели. Освободете се от миналото с обич, благодарете му, че то ви е довело до сегашното ви ново осъзнаване.” – Луиз Хей

4. “Хората никога не са доволни от настоящето и, имайки малко надежди за бъдещето, украсяват невъзвратимото минало с всички цветове на въображението си.” – Александър Пушкин

5. “Струва ми се, че когато човек се опитва да живее с миналото, той върши най-голямата грешка.” – Барбара Картланд

6. “Вие нищо не може да направите с това, което е станало вчера. Това е свършило. Това е минало. Нищо не можете да направите, нито черта. И не е нужно да се боиш за утрешният ден, понеже той още не е настъпил. Вие сте длъжни да останете там, където сте, в средата, в днешният ден и всичко ще е наред.” – Лайза Минели

7. “Ние трябва да вземем от миналото огъня, а не пепелта.” – Жан Жорес

8. “Главното откритие, което направих за себе си: има само един миг между миналото и бъдещето и е нужно максимално да се наслаждаваш на настоящият момент. Да, в това е предизвикателството! Но веднъж спрял се и осъзнал, че ти живееш именно тук и сега е най-прекрасното, което може да бъде. Старая се да правя колкото може повече такива спирания.” – Бен Стилър

9. “Миналото е страшно с това, че краде от нас бъдещето.” – Емил Кротки

10. “Бъдещето винаги е по-добро от миналото.” – Робърт Хайнлайн

Източник: http://www.highviewart.com