Пазарните отношения между мъжа и жената

Отношенията в нашето общество все повече слизат до нивото на търговия. Те все повече и повече започват да приличат на пазарната икономика, на търсенето и предлагането.

Нека да видим как се държи жената. Тя разкрасява себе си, добавя лек привкус на еротизъм  (в съвременния свят това по-често се случва в социалните мрежи) и така става обект на търсенето. Колкото по-голямо е търсенето, толкова по-висока е цената. Тя вече се нуждае не от обикновен мъж, а от по-заможен, желателно и с определени качества, а и една кола би била добре дошла.

Жената мисли: „Аз съм природно надарена , но не всичко  около мен има същатата стойност.  Освен това, за да си намеря работа, трябва да изглеждам добре. Затова трябва да умея да използвам женската си красота докато съм хубава.” И до известна степен това е естествено. В края на крайщата, жените винаги са се стремили да изглеждат хубави. Но може би по-рано това не е било толкова натрапчиво, а и не с такъв безмилостен подбор на партньорите, както е сега.

А какво е станало с мъжете? Мъжът повече не иска да прави нищо. Много е по-лесно да се живее с мама. Намира глупави интереси и си губи времето. Какво се е случило?

Мъжът иска да има близо до себе най-красивата жена, която и да е интелигентна, мила и която да мечтае само за него, скъпичкият. Но осъзнава, че това желание е трудно изпълнимо и ще му струва скъпо. „Защо да се измъчвам? Трябва да ходя на работа, много да се трудя, за да печеля, да тичам след нея, да й подарявам цветя, подаръци, постоянно да й се обаждам по телефона. И да задоволявам всичките й прищявки. Да бъда почти нейният роб. И за какво е всичко това? За да може тя на следващия ден да си намери някой друг? За какво тогава да си губя времето?”Затова мъжът решава, че опитите му да спечели най-красивото момиче не си струват  да си губи времето. Особено когато от него се очаква да има вече готови резултати и да отговаря на редица изисквания, (има прекалено много принцеси и желанията им са направо като на кралици).

Точно тази разлика в мирогледа на мъжа и жената води до разминаване на интересите им. Жената иска семейство, затова тя търси такъв мъж, който би искал да работи за нея и за семейството, като в това тя вижда израза на любовта му. Затова тя се опитва предварително да „продаде” себе си по такъв начин, че „потенциалният съпруг” да е готов за създаване на семейството.

Докато мъжът се нуждае от секс (и то с най-красивата жена) и одобрение. Ето защо той си търси жена по красота и не му е до семейство, тъй како това не му е заложено в мозъка. Още повече ако вижда, че жената не е готова да одобрява постъпките му, той започва да усеща отблъскване. За какво да страда, ако шансовете му са малки? Това е като да играеш на лотарията, където има само една печалба на милион.

Така че жените, които казват, че мъжете са изчезнали до известна степен имат право. Те не са изчезнали, просто не ги одобряват.

Оттук произлиза противоречието, но как да се търси общото? Всички искат да получат нещо един от друг и  никой не иска да прави компромиси. И ако ги правят, то само в съответствие с техните представи за компромис.

Но за да се реши този проблем, е необходимо да се копае малко по-дълбоко. Как  изграждаме отношенията си? Всеки иска да получи от партньора си изразяване на любов по начин, който той си представя за правилен. Но проблемът е, че представата за любовта у противоположния пол е различна. В резултат на това двойките в света постоянно се разпадат. Всеки вижда проявата на любов през своите очи и желае същото от партньора си.

И тук проблемът не е, че всеки просто си търси партньор, а това, че партньорът трябва да притежава цял куп качества, които подхождат лично за мен, иначе партньорът няма да е подходящ. В крайна сметка както мъжете, така и жените ценят себе си твърде високо, затова имат завишени изисквания към другите.

Има само едно решение: да променим мисленето си по такъв начина, че да задоволяваме желанията на другия (според неговите представи) да е много по-хубаво, отколкото да чакаме да ни дойде късметът. Заедно с това ще започнат да се променят и изискванията към търсене на партньори, защото самото търсене съществува за удовлеворяване на моето желание. Очакването на любовта от другите няма да направи един човек щастлив, защото тези „други“ чакат любов от него.

Ето защо само чрез промяна на мислите си от „кога най-после ще ме обичат“ на „как аз ще обикна другите“, можем да намерим щастие и любов.

Обичайте се и бъдете щастливи!

Източник: velchev.wordpress.com