Петър Дънов: Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че…

Петър Дънов: Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че... | Диана

Велико благо е когато имаш любовта на един човек! Това значи да имаш солиден гръб, на който можеш да разчиташ при всички условия.

Смисъла на живота се състои в това, да намериш онзи, който те обича и когото ти да обичаш.

Всеки сам дава начина и формата как да го обичат. Както обичаш, така и ще те обичат. Както ти постъпваш, така ще постъпват с теб.

Да обичаш човек не значи, че той трябва да мисли за тебе. Характера на този, когото обичаш трябва да бъде противоположен на твоя, за да се допълвате взаимно.

Когато обичаш някого, го слушаш без отегчение и усещаш като че във теб се влива някакъв еликсир, който те ободрява и съживява. Като си отиде любимия, ти казваш: “Много нещо ми остави този човек.” Това означава да любите и да ви любят.

Ако човекът, когото обичаш, говори лошо за теб и ти причинява пакости, твоите чувства пак не трябва да се прекъсват.

Който прилага закона на любовта малко говори, но много върши.

Кой трябва да обича: слабият или силният? Слабият не може да обича. Само силният обича.

Когато обичаш някого ти трябва да мислиш какво добро да му направиш, как да му предадеш любовта си по реален начин и да го задоволиш. Само така той ще разбере, че наистина го обичаш.

Който те обича, той ще предвижда всичките ти нужди.

Ако обичаш и да умреш, непременно ще възкръснеш. Който не обича дори и да живее – ще умре.

Този, които ви обича, може да ви лекува, а може и да ви учи. Най-голямото изкуство е човек да обича.

Не можеш да вярваш, докато не обичаш. Вярата определя качествата на твоята любов. Надеждата определя качествата на твоята вяра. Любовта определя качествата на твоя ум.

Ако двама души, които се обичат не вярват в умовете и сърцата си, те нищо няма да постигнат. Вярата е съединителната нишка в живота на човека.

Да обичаш – това е процеса на любовта, при който развиваш силите си. Да те обичат – това е процеса на мъдростта, при който развиваш знанията си.

Който много обича, много дава. Новият морал изисква такова даване и взимане, при което няма никакви щети.

Знайте, че който ви обича, само той може да ви даде нещо. Ако някой не ви обича – той нищо не може да ви даде.

Когато приеме любовта, човека минава от страданията към радостите, където може правилно да се развива. Това не значи, че той трябва винаги да избягва страданията. Разумните страдания са благо за човека.

Велико благо е да имаш любовта на човек! Това значи да имаш гръб, на който да се опираш при всички условия.

Дойде ли любовта, не казвайте, че някого обичате повече, а някого – по-малко. Обичайте толкова, колкото любов може да излезе от сърцето ви.

Никой никого не може да застави да обича. Ако нямаш вътрешен подтик да проявиш любовта си към някого, никаква външна причина не може да те застави да направиш това.

Когато двама души се обичат, те едновременно трябва да се развиват в телесно, сърдечно и умствено отношение. Това значи, че има хармония между тях.

Човек винаги трябва да е отворен към всеки, когото обича. Той трябва да бъде готов на всякакви жертви. Любовта е връзката на човешката душа с Бога.

Всяко чувство, което ни огорчава ни носи смърт. Всяко чувство, което произвежда радости и веселия ни носи живот.
Чувствата които те огорчават не са за теб. Чувствата, които ти носят радост и веселие – те са за теб. Приеми ги в себе си.

Не можеш да бъдеш щастлив, докато не обикнеш някого, без той да знае, че ти го обичаш. Само така човек може да бъде щастлив. Трябва да има някой, на когото да изливаш чувствата си, както една струя, един извор излива водата си и напоява цялата местност. И вие като обичате някого и изливате обичта си към него тя ще протече като жива вода и ще се ползва от всички около него. Не казвайте името на този, заради когото правите тези неща. Нека е само ваша тайна.

Този, който ви обича, не е тука на земята. Ако е на земята то двамата ще живеете в едно тяло. Обикновено единия е горе, а другия долу. Вие не знаете името му. Само когато сте много тъжни и се намирате на кръстопът, той ще дойде да ви утеши и отново ще си замине. Това е за тези, които искат да бъдат щастливи.

Когато обичате някого, вие живеете със свещен  и  съкровен трепет по него. Това е свещеният трепет на любовта. Всеки го е преживял. Той е единственото нещо, което може да направи човека щастлив.

В любовта не се допуска абсолютно никаква лъжа. И онзи, който се опита да оскверни любовта, започва да пропада.

За всеки един човек е определено кой да го обича. И всеки трябва да намери този, който го обича.

Ако мисълта за определен човек никога не изчезва от съзнанието ви – знайте, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му – значи , че и двамата се обичате.

Ако допускате в ума си, че онзи, когото обичате, може да би причини каквато и да е неприятност, това показва, че не го обичате.

Човек, който след като изгуби силата, здравето и богатството си, не изменя нито един мускул на лицето си, този човек живее в любовта.

За да познаваш хората в истинския смисъл на думата, то трябва да ги обичаш.

Ако обичаш някого, ти се оглеждаш в него като в огледало. А когато някой те обича, той се оглежда в теб.

Ако обичаш някого, ти ще станеш едно с него, няма да бъдеш просто обект за него. Станеш ли обект, то ти го излагаш на изкушение.

Не може да мислиш за някого, когато и той не мисли за теб.

Любовта се проявява във вземане и даване. Който обича, предимно дава, а който е обичан, той предимно взема.

Който обича, той ще бъде поставен на огнище да гори. Онези, които обича, ще се греят и осветяват. После те ще влязат в огнището, а който е бил любящ, ще се стопли. Като не разбират този закон, хората само очакват да бъдат обичани. Такова нещо не може да съществува. Ще обичаш и ще те обичат. Смяна трябва да има в живота ни.

За да бъде силен, човека трябва да е доволен и вътрешно и външно. Щом той е недоволен ще прекъсне връзката си с Любовта.

100 безценни съвета на Петър Дънов | Диана

Помислете за някой свой приятел и ако състоянието ви се подобри, вие наистина го обичате. Не се ли измени то не го обичате както трябва. Защото когато обичаш, винаги получаваш нещо.

В любовта власт няма. В нея има нещо по-велико от властта. В любовта трептиш за онзи, когото обичаш и предвиждаш всичко от което той има нужда.

Ако вземете най-лошия порок на човек, и го хвърлите в огъня на любовта, той моментално ще се превърне в скъпоценен камък.

Страданията предшестват любовта. Никой не може да опита любовта, докато не мине през страдания. Който е минал през тях, ще намери любовта – най-голямото богатство в света. Заслужава си да минеш през страдания, за да намериш най-голямото богатство. В това богатство е скрита силата на човека.

Скръбта е граница за преминаване в любовта. Когато настъпи най-голямата скръб, човек е достигнал границата на онази любов, към която душата се стреми.

Имаш право да обичаш, но нямаш правото да обсебваш. Природата не позволява да се обсеби това, което тя е дала. Тя ти дава нещо, за да го употребиш, но не и да го обсебиш. Тя всякога ще ти противодейства, ако ти поискаш да завладееш това, което е създала.

Когато обичате някого, тогава възможността за изневяра е най-малка. Невъзможно е да ти изневери онзи, когото обичаш. Никъде в живота това не се случва. Когато се говори за изневяра, ние трябва да разбираме човешката любов, т.е. любовта на хората на земята.

Ако твоята любов не може да преодолява всичките трудности, то тогава каква е тази любов?

Умен човек е този, който знае кога да се отдалечи, или кога да се приближи до любовта.

Като тръгнат по правия път, някои хора се усещат нервни и неспокойни. Знайте, че това се дължи на любовта, която реформира сърцата им и ги прави по-чувствителни.

По колко начина може да бъде спасен човек? Начина е само един – по пътя на любовта. Щом вярвате в Любовта и живеете според нейните изисквания, то вие ще можете да се спасите.

Петър Дънов: 15 златни правила за здравословно хранене | Диана

Когато работите с Любовта, на първо време ще забележите известно подобряване, което ще се смени с влошаване После ще изпитате още по-голямо подобряване и по-голямо влошаване, докато накрая стигнете до истинското здравословно състояние.

Имайте предвид, че докато няма слизане, няма и възлизане. Който не иска да слезе, не иска и да възлиза. Едното подразбира другото. Щом влезете в божествената любов, тя ще ви застави да се откажете от небето и да дойдете на земята, за да помагате.