Претенциите разрушават човека

Претенциите разрушават човека | Диана image 2

В духовната психология се казва, че основният източник на загуба на енергия е речта. Християнската религия учи:  „Няма значение какво влиза в устата човека, най-важно е какво излиза.“ Някои хора използват този израз, за да оправдаят своя стил на хранене, който много напомня на стила на хранене на свинята -„яж, каквото искаш и каквото видиш“.

Много аскети и светци са живеели в уединени места, така че нищо да не ги насърчава да участват в празни разговори. В духовната психология празните приказки се наричат –празнословие. И именно то се явява едно от главните препятствия по пътя на духовния и материален напредък. Първата оценка за човека, ние правим по начина, по който той говори. Речта определя човека.

На практика всеки, който се интересува от психология, йога, източна философия, херметизъм, знае, че всички Учители са обръщали огромно внимание на словото и са обучавали своите ученици как правилно да говорят и как правилно да построяват своята реч.

Съществува тясна връзка между ума и речта, ума и тялото, ума и душата. Здраво тяло, здрав дух и здрава реч творят хармонична личност. Съвременните изследвания показват, че грешките в речта не са случайни. Те имат дълбока връзка с умственото развитие. Заекването и колебанието в речта се появява тогава, когато е налице сериозно емоционално разстройство. Практически  всички болести са психосоматични по природа.

Всеки човек, който се стреми към съвършенство, е длъжен да стане, на първо място – лекар, лекуващ своето тяло; второ, – специалист по граматика, следящ за своята реч; на трето място, – философ, изчистващ своето съзнание  и постигащ Абсолютната Истина.

В живота на такъв човек не може да има място за физически заболявания, безразличие към себепознанието и хаотична реч. Именно такъв човек мъдреца Патанджали нарича йога. И без значение какъв е вида йога, независимо от вида на духовна практика, с която се занимава човек, всичко по-горе казано, е приложимо към него в пълна мяра.

От речта зависи здравето и материалното благополучие. И това се отнася не само за духовните хора, но също така и за тези, които искат да успеят финансово. Способността да се говори и да се слуша,много сериозно се изучава във всички бизнес школи. Дори и в престъпния свят, за да се изкачиш в йерархията на бандата, трябва да можеш да контролираш езика си. Там много успешно се цитира едно изказване на Буда, че „думите могат да убият човек”. Три минути гняв могат да унищожат десетгодишно приятелство.

Думите значително определят нашата карма. Може десет години да се занимаваш с духовно развитие, благотворителна дейност, но обида към велика личност, може да погуби всичко и да доведе до деградация на по –нисши нива. От къде идва това! От оскърблението.

Ведическата астрология говори за сенчестата планета Кету, която отговаря за оскърблението. Кету е такава планета, която бързо дава отговор, почти мигновено. Кету също така дава освобождение. Но в отрицателния си аспект тя наказва за обидите и непочтителната реч, бързо лишава човека от всичко, което е достигнал в духовен и материален план.

В духовните школи всеки човек е обучаван много внимателно да следи своята реч. Докато човек не заговори, е трудно да го опознаем.

Глупеца може да се различи от мъдреца, само като заговори. Речта притежава много силна енергия. Специалистите, които притежават тънки видения, говорят, че хората, които общуват грубо и оскърбително, в определени места на тънките тела получават черни петна, които след година –две могат да прерастнат в ракови тумори.

Речта –е проявление на жизнената сила.

Най-важното за нас е, за какво е предназначен езикът – това е четене на молитви, мантри и обсъждане на теми, които ни приближават към Божественото.  С мярка и по необходимост могат да се обсъждат практически дела, да общуваме с близките. Но главното е да не прекаляваме.

Аюрведа казва, че речта е проява на прана. Прана –това е жизнената сила, Вселенската енергия. Колкото повече прана има човек, толкова е по –здрав, успешен, харизматичен, хармоничен.

На първо място –праната се изразходва, когато човек говори. Особено, когато критикува някой, когато го осъжда, предявява претенции, богохулства. По статистика, 90% от всички кавги  произлизат от това, че ние сме говорили за някой нещо лошо. Най-успешни са тези хора, които говорят приятно и умеят да контролират своята реч. В Бхагавад Гита се казва, че аскетичността в речта се заключава в умението да говорим истината с приятни слова.

Хората, които говорят грубо, във всички йерархии заемат последните места. Това важи и за народите като цяло. Обърнете внимание, че народите с висока култура на речта са по успешни –например: Япония, Германия и всички правителства влизащи в голямата осморка. Въпреки че сега се случва културно израждане, включващо в себе си и дегенерация на културата на речта. И това се отразява на икономиката и в духовния живот като цяло. На изток, човек, който на елементарно ниво не може да контролира своята реч, се счита за много примитивен, въпреки че той може да бъде професор на Запад.

Кармата се определя от нашата реч. Важно е да помним, че ако ние критикуваме някого, поемаме отрицателната карма и лоши качества на характера на този човека. По този начин действа закона на кармата. И по същия начин, ние възприемаме качествата на тази личност, която възхваляваме. Затова Учителите призовават винаги да говорим за Бога и светиите, и да ги възхваляваме. Това е най-лесният път за придобиване на божествени качества. Това означава, че ако искате да придобиете някое качество, просто трябва да прочетете за някои Учител, светец, и да размишлявате върху това качество.

Отдавна е забелязано, че ние придобиваме качествата на този човек, за когото дълго мислим и говорим. Поради тази причина психолозите съветват да говорим и мислим за успешни и хармонични хора.

Но колкото повече егоизъм и завист има в нас, толкова по-трудно ни става да говорим за нещо хубаво. Ние сме длъжни да се научим да не критикуваме никого.

Ако във вашия хороскоп определена година е отбелязана като трудна или, че ще се появи сериозна болест, ако вие практикувате „НЕ КРИТИКУВАНЕ”, то вероятността нещата да се разминат е много голяма, а от друга страна вашата духовна практика ще се повиши.

Този, който ни критикува, ни отдава своята положителна карма и отнема нашата отрицателна. Поради тази причина не трябва да се страхуваме от критиката, а да търсим рационалното ядро в нея.

Как работи речта с нашата карма?

В повечето духовни учения има указания за това, че ако вие сте си наумили нещо или искате да направите нещо, не трябва да говорите за това с никой. Веднага след като го кажете с 80% се намалява вероятността, то да се случи, особено ако сте го споделили със завистлив, алчен човек.

Защо хората, които говорят малко и обмислено, постигат повече?

Те не губят енергия.

Друго просто правило, свързано с речта – ако ние направим за някой нещо добро и се похвалим пред другите, в този момент губим положителната карма и всичките плодове на благодеянието, които сме изработили с този акт. Самохвалците постигат малко. Ето защо, не е добре да се самовъзхваляваме, тъй като в този момент губим всички плодове, които сме заработили.

„… Нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната“ (Матей 6: 3).

Студент отива при Учителя си и пита:

„- Вие съветвате да живеем с открит ум (отворен ум). Но тогава целият ни ум може да излети, нали?

– Ти просто затвори устата си плътно. И всичко ще бъде добре”.

Мислите определят речта, затова е важно да не мислим лошо за никого. Колкото повече хаотични мисли имаме в главата си, толкова повече те се проявяват в езика и толкова повече нашата реч е разхвърляна. Този, който мисли ясно, говори ясно.

Има още едно ниво – да се научим да приемаме критика. Едно от качествата на ума е, че той е в състояние да оправдае себе си във всяко положение. Колкото по–ниско е нивото на човека, толкова повече извинения и оправдания, ще чуете от него. Даже извършвайки най-отвратителното престъпление, такъв човек, без да се изчерви оправдава себе си. При провеждане на семинари в затворите, включително с опасни престъпници, психолозите с изненада откриват, че почти никой не счита себе си за виновен. Един от основните показатели, показващ, че човекът е на по –високо ниво на развитие, се определя  от факта, че той спокойно изслушва  критиките по свой адрес.

„В пещера медитират трима йоги. Изведнъж те чуват някакъв звук, идващ от животни. Първият казва: „-Това беше коза”. Минава една година.

Вторият йогин отговаря: „-Не, това беше крава”. Минава още една година. Третият йогин казва: – Ако не спрете спора, ще ви оставя”.

Правила на разумната реч:

  1. Преди да кажете нещо остро, бройте до 10.

Това може да изглежда глупаво. Първият път, едва ли можем да броим до  3. Но от друга страна, ако вие отговорите след кратка пауза, то вашият отговор ще бъде много по-разумен, защото първото нещо, което ни идва на ум, когато ни  критикуват, ругаят – това е желанието да се оправдаем и да отговорим рязко в отговор. Затова научете се да мислите 5-10 секунди преди да отговорите. Наред с другите неща – това ще намали интензивността на нежелана емоция.

Човек, който се занимава със себереализация, говори много малко и обмислено. Четох в живота на някои велики хора, че те никога не са отговаряли веднага на обвинения и въобще са се старали никога да не говорят в състояние на гняв.

Те са отлагали разговора за следващия ден или до момента на успокояване на страстите. Те са знаели едно важно нещо: докато  гнева и раздразнението влияят на тяхната реч, последствията ще бъдат печални, а понякога просто катастрофални.

  1. Не е нужно да изпадате в крайности.

Бог се проявява в детайлите, а Сатаната – в крайности. Не трябва да давате обет: -„Ще бъда ням като риба“. Особено, ако по природата сте ярък екстроверт, то това може да ви донесе само вреда. Ако вашата психо-физическа природа е такава, че вие сте длъжни да говорите, то говорете така, че вие и окръжаващите да получите от това благо. Така че бъдете отворени и доброжелателни, и най-важното – живейте съзнателно.

Важно е да се помни, че нашето ниво се определя от малки, незначителни действия – как реагираме на грубост в магазина, какви емоции започват да преливат, когато „несправедливо“ ни критикуват и т.н.

Три нива на словото.

  • Човек на високо духовно ниво, ако е в присъствието на хора, които говорят лошо или чуе нещо оскверняващо, може даже физически да му стане зле. Той може да има чувството, че е облян с кал. Такъв човек винаги казва истината с приятни думи. Осъзнато изговаря всяка дума, и всяка дума носи хармония в света. В речта му има много безобиден хумор, често над самия себе си. Такива хора почти винаги са здрави и щастливи.
  • Хората в страстта са много чувствителни към критики по техен адрес. Те са готови да говорят с часове на теми, свързани със секса, парите, икономическия просперитет, политиката, да обсъждат покупки, да говорят хубави неща за себе си, язвително обсъждайки някого и т.н.

Обикновено говорят бързо. Хуморът обикновено е вулгарен, свързан със секса. Обикновено, в началото на разговора, те чувстват подем и въодушевление, но след такива разговори следва опустошение и отвращение. И колкото по-високо е нивото на съзнанието, толкова по-силно е това чувство. Такъв стил на речта води до деградация на всички нива.

  • Тези, които са в неведение и невежество се отличават с това, че тяхната реч е пълна с обиди, жалби, доноси, заплахи, обиди, нецензурни думи и т.н. Всичките им думи са пропити с гняв и омраза. Когато такъв човек отваря устата си, създава чувството, че стаята се изпълва с неприятна миризма. Ето защо, ако на такъв човек се каже нещо добро за някого, той може да се разболее. Такива хора като по правило съзнателно или несъзнателно провокират другите, опитвайки се да предизвикат в тях гняв, раздразнение, негодувание, завист, т.н. Те са настроени на тази вълна и се хранят с  тези низши разрушителни емоции. Техният хумор е „черен“, пълен с издевателства и радост от нещастието на другите. Те са в илюзията от началото до края. Такива хора Вселената лекува с тежки удари на съдбата и болести. Те бързо развиват психични заболявания. Не е добре да сте наблизо в тяхното обкръжение, а още повече да общувате с тях.

Обикновено рядко се среща човек, който се намира само на едно ниво. По –често се срещат смесени типове или типа на човека може да се сменя бързо. Това зависи много от:

Средата, която избираме – да работим, да почиваме…Например, започвайки да общувате с един страстен човек, след няколко минути можем да установим, че сме въвлечени в разговор за политиката. Въпреки, че преди 10 минути, не сме имали никаква идея за това.

– Места.  Например, в казино, нощни клубове, папове, сбирки на наркомани, е трудно да си представим, че се обсъждат духовни теми. Ако мястото е пропито с страст и невежество, то и звучащата там реч ще бъде съответна на това.

Време. Например от 21,00 до 02,00 часа- това е времето на невежеството, така че в този момент на човек му се иска да отиде на невежо място, да изгледа един безсмислен филм, да поговори на ненужни теми, в най –добрия случай на страстни теми.

Утрото е по мъдро от вечерта –това е народна мъдрост.

Доказано е, че независимо за какво си говорил вечерта и особено, ако си вземал решения, на сутринта желаеш или виждаш нещата по друг начин.

Как да се избавим от претенциите?

Първата крачка към любовта -това е благодарността. В този свят, много малко хора благодарят. По принцип, всички изразяват претенции -директно или индиректно. Но е важно да се помни, ако хората не благодарят, започват да критикуват, да се оплакват, като го правят в повечето случаи неосъзнато. Служенето – това не е просто някакъв вид физическа помощ, на първо място, това означава – да се помогне на човек да развие съзнание за Бог, да му се подари любов, да се приближи към божественото.

Всичко, което правим без любов, носи само нещастие и разрушение. Учителите ни учат, че във всеки един момент ние се приближаваме към Бога или се отдалечаваме. Всяка ситуация – е един урок. И е необходимо да благодарим на Бога за всяка изпратена ситуация. Всевишния е Всеблаг и във всяка секунда ни желае доброто. Всичко е насочено към нашето обучение.

След като се появят претенциите,  сърдечният ни център се блокира. Най-честото оплакване – от съдбата, от другите, недоволство от себе си и света. Претенциите се проявяват не само в думите, но на първо място – в мислите, тонуса, стила на комуникация и отношение към живота. Всяка ситуация ни се дава, за да можем да работим върху себе си.

Колкото по-малко сме хармонични, толкова по-напрегнати сме, толкова по тежки уроци получаваме. Но, ако се научим да приемаме ситуациите, те ще се разрешават по –бързо.

Ученията казват, че не можете да се избавите от болката, докато не я приемете. Това е първата стъпка към изцеление и решаване на всички проблеми – пълно приемане на вътрешно ниво; като Божия благодат на  тази болест и нещастие, а на външен план –трябва да съберем всички сили, за да я разрешим.

Ако ние не приемаме ситуацията, повече от 90% от нашата енергията ще отиде за „преживяването й”.

Нашият организъм може да се справи с всяка болест. Също така можем да се справим всяка ситуация и да се измъкнем от нея победители.

Ако ни се дава някакво изпитание, значи ние можем да го преодолеем.

Вместо претенции, трябва да свикнем да благодарим на всички. Претенциите са – първата стъпка към болести и нещастия.

Трябва да изследвате себе си –да разберете колко са у вас претенциите и колко е благодарността. Претенциите идват от ума и фалшивото его.

Всички наши претенции имат деструктивна природа, те отнемат енергията ни и затварят сърцето ни.

Истинското смирение се изразява в това, че ние приемаме всяка ситуация. Много хора разбират смирението като нещо показно: ако те ударят по едната буза, обърни другата. Това се отнася до вътрешното състояние.

Ние приемаме всеки подарък на съдбата, какъвто и да е той. Добре е да си повтаряме колкото може по –често наум , а може е на глас, че „Бог е любов”. Забелязано е, че хората, които си повтарят тази фраза, изменят изражението на лицето си, стават по –меки, като цяло са се справяли по –добре и са били по –здрави. Изпробвайте го! –това работи.

Ако нашето подсъзнание е настроено към възприемане  и виждане навсякъде на Божията Воля –това бързо води към съвършенство.

Автор: Златка Маринова