Какво е карма? Тя ли е виновна за нашата съдба? Можем ли да я коригираме?

Какво е карма? Тя ли е виновна за нашата съдба? Можем ли да я коригираме?

Днес терминът „карма“ ежедневно се използва от почти всички модерни New Age течения използват. Често смисълът на понятието „карма“ е неразбран. Има хора, които използвайки думата говорят като за „налягане“, друг път тя се предполага, че тя е едно и също нещо с човешката аура.

Дали наистина карма е:

„Каквото повикало, такова се обадило.“

„Каквото посееш това ще пожънеш.“

„За всяко действие има равно и противоположно по посока противодействие.“

Да тези ежедневни клишета описват кармата доста точно.

Карма е древна концепция

Карма е санскритска дума, която означава действие, дело или деяние. Тя също така се отнася до духовния принцип за причината и следствието, където намерения и действията поради индивидуална (причина) влияят на бъдещето на индивида (ефект). Казано доста схематично и дуално доброто намерение и добра постъпка допринасят за добрата карма и бъдещо щастие, докато лошата умисъл и лоша постъпка допринасят за лошата карма и бъдещо страдание. Кармата е тясно свързана с идеята за прераждането в много азиатските духовни школи, религии и философии. Карма е ключово понятие с корени идващи от древна Индия в индуизма, будизма, джайнизма, сикхизма и даоизма.

Законът за кармата ни учи, че всички наши мисли, думи и действия са начало на верига от причини и следствия, и че ние лично ще изпитаме последиците от всичко, което причиняваме. Хубаво или не ние не можем да изпитаме ефекта (на връщане кармата) веднага. Според схващанията някои от ефектите не могат да бъдат изпитани в този живот.

Вярва се, че кармата е космически закон, което означава, че тя се прилага за всеки, навсякъде, през цялото време. Законът на кармата в пълна сила отразява класическото изобразяване на богинята на правосъдието – Юстиция.

Според древните философи този закон съществува изцяло за наше добро. Той  ни позволява да се постигнем напредък в еволюцията на душата ни. Както знаете, нещата, които мислим, казваме и правим могат да бъдат положителни или отрицателни. По същия начин, кармата ни може да бъде положителна или негативна.

Според индийската философска традиция има три вида карма:

  1. Санчита карма – Натрупана, събрана карма, чиито резултати още не са се проявили.
  2. Прарабдха карма или карма-съдба е тази част от санчита кармата, която съставя сегашния ни живот. Събират се плодовете на част от натрупаната карма.
  3. Крияамана карма или карма-семена. Това е кармата, която човек сега създава, чрез своите мисли и постъпки и чиито плодове ще бере в бъдеще.

Има и още един детайл – кармата може да бъде лична, семейна, родова, народна и т.н.

Мнозина говорят за „добра карма“ и „лоша карма“. Това дуално разглеждане на кармата е много повърхностно и лишено от смисъл. Често това етикиране ни лишава от реалната преценка на дадена ситуация (собствени или на други хора). В допълнение рядко разполагаме с цялата информация, нужна ни за обективното й оценяване. Малцина са тези, които знаят какво се случва от гледна точка на душата.

Живеем в едно материално измерение, което не е инерционно. Направеното от нас не се връща веднага – то може да се натрупва с години, десетилетия и дори животи, и изведнъж като за капак се връща в най-неподходящия момент, когато ни се струва, че „всичко е прекрасно”. Понякога кармата може да се проявява като срещи с неблагоприятни хора, ситуации, блокажи, болести и т.н. (разбира се фокусираме се върху негативната карма, тъй като тя е тази, която носи болка, но и израстване).

Важно е да се помни, че не всичко, което се случва с нас, е причинено от този космически закон. Присъщо за нас хората и нашите души е, че имаме свободна воля, която не винаги използваме правилно. Възможно е да станем невинни „жертви“ на нечия отрицателна енергия. В допълнение има и така наречените „души доброволци“ които влизат в ролята на жертви или обучителни. Не може да сте сигурни кога дадено нещастие е с цел да се научи на нещо важно изпиталият го.

Сега какво?

Знаейки за всичко това може да ви бъде доста трудно. Причина за това е, че сме склонни да мислим за всички не толкова хубавите (добри) неща, които сме направили в живота си. Законът на кармата винаги е в сила, но рядко нашите умове могат да уловят причинно-следствените връзки – подобно на реалния живот ние сме смесица от добри и лоши постъпки. Изпадайки в дадена ситуация често е трудно да уловим връзките, действията, ситуациите, които са ни довели до нея. При кармата връзките са и разтеглени във вихрушката на времето и преражданията. Често събитията довели до дадена ситуация са премесени едни с други.

Всъщност Вселената е благодатна и милостива. Ние никога не сме изправени пред беди, с които не можем да се справим. Но и не трябва да сме нетърпеливи в очакването на положителната енергия. Целта на кармата е да ни постави в ситуация, която сами сме причинили. Хубавата новина е, че ние сме тези, които определят бъдещето си.

На всеки един от нас се дава възможност да „обработи“ своята карма. Във всеки един момент, всеки един от нас може да промени своята карма. Тя се променя във всеки един момент, с всяка нова мисъл, действие, дума. В зависимост от индивидуалното духовно израстване всеки един човек в различна степен поема отговорност за своето сегашно състояние. Осъзналите се, например имат склонност по-малко да обвиняват другите. Те търсят причина в себе си. Стремят се да променят външния, материален свят променяйки своята нагласа, мироглед, действия. Разбирането и поемането на отговорност е пряк път към духовния прогрес.

Как да променим своята карма?

Има различни методи за коригиране на негативна карма – тази, от която повечето се вълнуваме. Трудно и наивно е да се поставят правила или някои стъпки да се определят като по-важни от други. Всяка стъпка би могла да помогне към преодоляване на негативната карма. Най-разпространените методи са медитация, духовна работа, контактуване с духовните ни водачи, търпение и отработване на уроците, които все някога трябва да изучим, стремеж към правилни действия.

Няколко прости стъпки:

Правилно хранене и редовни физически упражнения.

Горещо препоръчваме Йога, Цигун, Дуоника, Чаткалина, източни бойни изкуства, народни танци и др. Спазвайте умерен, разумен режим на хранене.

Духовна практика.

Тя може да включва безброй аспекти и инструменти. Тук е работата върху себе си, молитви, мантри, медитации, размишление, себепознанието и мн. др. удачно е използването на различни видове терапии, като например: звукотерапия, водотерапия, ароматерапия. Към духовната практика можем да включим работата върху нашето духовно познание. Изучаването на мъдрости и свещени писания, опити за промяна на мисленето ни, примери как други хора работят за отработване на своята негативна карма. Важен елемент от работата трябва да е умението да се работи с натрупаните грешни убеждения, „матрицата“ (илюзиите на живота), модели на поведение, схващания, които и без наличието на лоша карма тровят живота ни.

Работа с дуалностите

Обработването на присъщите за човека дуалности е като асансьор в духовното извисяване. Изчистването на разбирането, че всичко е черно и бяло, добро и лошо, позитивно и негативно са пряк път към убежденията, които някога са ви довели до днешния проблем.

Можем да ви пожелаем искрен успех по пътя на познанието и работата ви с кармата.

Източник: poznanie.net