Kарма и духовният закон за причината и следствието

Всяко човешко същество носи своята карма, независимо дали приема тази идея като своя или не. Ние изживяваме директното влияние на това как нашата карма се проявява в живота ни. Но също така не губим отговорността за нашите решения. Какво всъщност е кармата?Духовният закон за кармата гласи, че всяко наше действие ще има последствие, т.е. нашата карма е резултат на предишни действия. Или ако веднъж си хвърлил камъка, той задължитело ще падне. Всяко наше действие, дори само дума или мисъл, ще има отражение в енергийната матрица на света. Нищо не минава незабелязано.

Карма е осъзнаване

Осъзнаването, че твоите мисли и действия се проявяват в света и ще се върнат обратно към теб. Ако направиш нещо, което по някакъв начин би могло да навреди на друг човек, то ще дойде отново при теб като бумеранг. Може би не от същото място, а от друго. Законът за кармата си знае работата, ще те намери там, където най-малко очакваш, но където ще има най-голям ефект да си научиш урока. Бъди осъзнат и помни, че всичко е енергия и нищо в света не се губи. Нито мислите, нито емоциите, нито действията.

Карма е намерение

Буда казва „Намерението всъщност е карма”. В традиционната култура на Индия кармата директно се свързва с действието. Прави добри дела и вселената ще ги върне обратно към теб. Но когато мислим за кармата като намерение ние стигаме до една по-дълбока истина – намеренията ни често се определят от навиците. Дали ще сме щедри и любящи или егоистични и агресивни – зависи много от това как сме научени и с какво сме решили да запълваме психичното си пространство. Колкото повече ума ни е обладан от токсични мисли и намерения, толкова повече ние страдаме. По този начин привличаме съответни на нашите намерения ситуации, събития и хора. Но ако изберем съзнателно да сме водени от намерение за състрадание и приемане, ще се радваме на спокойствие и търпение. Всичко зависи от избора ни на намерения.

Не всичко е твоя карма

Представете си, че всички намерения, действия и кармични обвързаности между хората са така преплетени, че обръзуват изключително сложна мрежа помежду си. Ние не сме единствени. А сме част от цялото. Да си мислим, че всичко е резултат единствено от нашата карма е доста егоцентрично и аз-фокусирано. Дръжте в ума си, че сте част от сложна мрежа на обвързаности. Понякога вие се усмихвате на даден човек, но той не ви се усмихва обратно. Понякога правите всичко възможно, за да постигнете нещо, но не се получава отново и отново. Лесно е да се каже, че вероятно „носим лоша карма”. Но това не е така. Някои неща просто не са за нас. И рано или късно трябва да приемем този факт. Да се научим да пускаме нещата, които не са за нас е един от най-важните уроци в живота на всеки човек, поел по пътя на духовността. Да приемеш, че носиш отговорност (карма), но да приемеш, че не всичко е твоя отговорност и да се научиш да пускаш.

Снимка: pixabay.com

Източник: https://www.ilady.bg