Притча от “Пилешка супа за душата”

Собственикът на един магазин поставял над вратата си надпис: „Кученца за продан”. Подобни съобщения привличат малките деца и съвсем естествено, пред прага на магазина скоро се появило момченце.

– По колко продавате кученцата? – попитало то.

Собственикът на магазина отговорил:

– Зависи, от тридесет до петдесет долара…

Момченцето бръкнало в джоба си и извадило оттам малко дребни пари.

– Имам два долара и тридесет и седем цента – казало то.
– Може ли да ги погледна?

Собственикът на магазина се усмихнал, подсвирнал и откъм кучешката колибка тичешком се появила Лейди, следвана от пет мънички пухкави топки. Едно от кученцата куцало и значително изостанало. Момченцето веднага посочило към него и попитало:

– Какво му е?

Собственикът на магазина обяснил, че ветеринарният лекар е прегледал кученцето и открил, че няма бедрена ямка, затова винаги щяло да куца. Щяло да остане сакато.

Момченцето се развълнувало.

– Искам да купя това мъничко кученце.

А собственикът на магазина казал:

– Няма нужда да плащаш за него. Ако наистина го искаш, просто ще ти го подаря.

Момченцето много се разстроило. Погледнало собственика право в очите, вдигнало пръст и казало:

– Не искам да ми го подарявате. Кученцето струва точно толкова, колкото и останалите и аз ще платя за него пълната цена. Всъщност, сега ще ви дам два долара и тридесет и седем цента, а всеки месец ще ви нося още по петдесет цента, докато го изплатя.

Собственикът на магазина възразил:

– Ти сериозно ли искаш да купиш това кученце? То никога няма да може да тича и да скача и да си играе с теб като останалите…

При тези думи момченцето се навело, намотало крачола на панталона си и открило силно извития си сакат ляв крак, поддържан от голяма метална скоба.

Вдигнало очи към собственика на магазина и тихо отвърнало:

– Аз самият не тичам чак толкова добре, а малкото кученце ще има нужда от някого, който да го разбира…

Дан Кларк

От “Пилешка супа за душата”