Притча за създаването на жената

Шестият ден приближавал към края си и светът бил напълно готов, когато Бог решил да създаде жената.След няколко часа напрегната работа към него се приближил един от главните Ангели и удивено попитал: ,,Защо си губиш времето да я създаваш? Всички други живи същества на Земята ти създаде за броени минути.“

Бог въздъхнал и отговори: ,,Това ще бъде уникално същество, което ще внесе хармония, любов и красота в света. Погледни на списъка от качества, които съм решил да вложа в нея.И не само това, тя ще притежава изящни и грациозни движения. Ще може сама да се лекува и да облекчава болките на хората, които са около нея. Ще бъде слаба физически, но в случай на необходимост ще може да работи по 18 часа в денонощие. Ще има 2 ръце, но те ще прегръщат всеки близък човек, дарявайки му любов и грижа и облекчавайки неговите телесни и душевни болки.“

Ангелът не повярвал на ушите си.

– За това създание ще трябва да се потрудиш поне седмица, Господи!

– Не, – отговорил Всевишния, – аз ще довърша всичко днес и тя ще се превърне в моя любимка.

Ангелът не се опитал да спори, а се приближил към творението на Господ и го докоснал.

– Охоо, тя е толкова мека и нежна!

– Да, – възкликнал Бог, – но в тази нежност се крие сила и издръжливост, които ти не можеш, дори да си представиш. Аз много дълго мислих над това как да съединя финеса с мощта, красотата със силата и наскоро намерих решението. И тъй като всичко останало е вече готово реших това мое откритие да вложа в жената.

– Нима тя, освен всичко това ще бъде и мислещо същество? – не могъл да повярва Ангелът.

– И мислещо, и прекрасно, и дълбоко чувствително, – отговорил Бог.

Ангелът възхитено погледнал  жената.

– Действително е красива. Извини ме, но това е най-красивото създадено от теб същество.

Той се докоснал до нейното лице:

– Господи, струва ми се, че от вложените в нея повече качества, тя малко се разтече.

– Не, не се е разтекла, – усмихнал се Бог. – Това са сълзи. В тях ще се превръщат и ще си отиват от нея скръбта, самотата, страданията и мъката.

Ангелът бил действително впечатлен.

– Господи, ти за всичко си помислил. Жената наистина се получи изумително!

– О, да! – възкликнал Всевишният. – Тя е потресаваща. Тя ще изпълва света с красота, а нейните сили ще учудват дори мъжете. Тя ще бъде в състояние да се занимава с всичко, дори и с неща, които са пълни противоположности.Тя ще може да се усмихва, дори когато й се плаче, ще може да помага на другите, дори когато тя самата се нуждае от помощ. Нейните сили, качества и загриженост ще се проявяват във всичко, дори и в погледа й…

Ангелът стоял и очарован гледал  жената. А Господ въздъхнал:

– За съжаление, цялото това съвършенство е невъзможно без един недостатък, който дори аз не мога да променя.Ние залагаме всички предпоставки, но не можем да управляваме съзнанието й. Жената сама трябва да достигне до това и да го поправи. В противен случай то ще провали целият й живот.

– Какво е това? – удивил се ангелът.

– Тя не знае цената си.

Източник: https://lechebnitzazadushata.wordpress.com