Щедростта на сиромаха

Един бедняк веднъж срещнал Буда и го попитал:

— Буда, но защо съм толкова беден?

— Защото ти не проявяваш щедрост.

Сиромахът веднага си помислил, че трябва да бъде много богат, за да проявява щедрост. Той казал:

— Но как мога да проявявам щедрост след като нямам какво да раздавам на другите?

— Имаш пет неща чрез които можеш да проявиш щедрост, но ти не го правиш.

Беднякът се изненадал и започнал да пита:

— Моля, разкажи ми, що за пет неща са това?

— С лицето си ти можеш да дариш усмивки на другите, но не го правиш. С очите си можеш да гледаш на другите с поглед, пълен с любов и грижа, но не го правиш. С устата си можеш да отправиш добри думи към другите, но не го правиш. Със сърцето си можеш да желаеш щастие на другите, но не го правиш. И с тялото си можеш да направиш нещо добро за другите, но ти и това не правиш. Ти си богат толкова, колкото си позволяваш.

Будистка притча

Източник: http://svetlilo.com