Смятам да променя това и мога да го направя

Мотивиращи съвети от Джак Анджело.

Ако се питате кога и къде се е зародило духовното лечение, само помислете за факта, че е най-естественото нещо на света да положите ръка върху мястото, което боли. Може да е върху собственото ви тяло, на друг човек, животно, растение или живата земя. Този универсален импулс се поражда от истината, че ръката притежава силата да лекува. Тя е основата на всяко лечение.

Това пише в книгата си „Вашата лечителска сила” Джак Анджело. Според него всеки от нас би могъл да тръгне по пътя на духовното израстване и да стане лечител на себе си, както и да помага на хора, изпаднали в беда. Анджело разказва как живял в пренаселена стара къща и през нощта дочул раздиращата кашлица на един старец. Никой не станал да му помогне по някакъв начин. Джак се помолил за облекчение на болката на възрастния човек и не след дълго той спрял да кашля за цялата нощ…

Ето съветите на Джак Анжело за създаване на позитивни утвърждения:

Когато обмисляте неотдавнашни ситуации, може да забележите, че заученото или втълпеното ви влияе негативно. И да поискате да промените моделите си.

• Напишете с няколко думи какъв е вашият модел. Отдолу добавете: “СМЯТАМ ДА ПРОМЕНЯ ТОВА И МОГА ДА ПРОМЕНЯ ТОВА.”

• Сега седнете удобно и се отпуснете. Поемете три пъти дълбоко дъх, после дишайте нормално. Насочете ума си да се съсредоточи върху сърдечната чакра.

• Върнете се към модела, който описахте с думи. Вижте фразата, която написахте под него.

• Помолете вашия сърдечен център да ви помогне да намерите едно или повече утвърждения (позитивни твърдения), които можете да използвате, за да промените модела и негативната програма. Изчакайте спокойно и търпеливо. Щом “тихият малък глас” започне да ви подава указания, ще го разпознаете като истински.

• Когато указанията са пълни, благодарете на вашата сърдечна чакра и внимателно я затворете лекичко.

• Постепенно се върнете към нормално съзнание. Уверете се, че усещате стъпалата си. Запишете си вашите утвърждения и/или указания. Сега притежавате една мощна фраза, която чрез ежедневно повтаряне ще ви помогне да промените моделите и нагласите в положителна посока.

Използвайте техниката за изнамиране на утвърждения толкова често, колкото е необходимо. Запомнете, утвържденията от собственото ви сърце са най-подходящи за вас в дадения момент. Записвайте си всички ваши утвърждения. Това ще ви послужи като пътеводител във вашето развитие и ще ви помогне да прецените как сте се променили от мига, когато сте започнали да използвате вашите утвърждения.
Работата със сърдечната чакра е прост и приятен начин да се убедите в силата на позитивното мислене. Тя дава отдих на ума от задължението да “дава правилни отговори” и вместо това позволява на сърцето да го направлява внимателно. Ще се убедите, че това е от огромна полза за вас и вашите пациенти.

Из „Вашата лечителска сила” Джак Анджело, издателство „Аратрон”