Ключът към личната реализация в живота

Ключът към личната реализация в живота | Диана image 2

Всеки човек се стреми към успехи и лична реализация в живота. Защо обаче се получава така, че някои по-лесно успяват, а други колкото и да работят, каквито и усилия да полагат, все са на опашката?

Ключът е в личната харизма на някои хора, които имат способността да привличат другите към себе си и да им влияят по особен начин. Харизма или личен магнетизъм е качество, което тези хора просто си притежават. То им е вродено и не е задължително да притежават много други ценни качества за да постигнат успехи в живота. Харизма – това е своеобразен вроден талант на властност.

Няма смисъл да се заблуждаваме, че личната реализация не е свързана съответно с материално благополучие. Нещата са свързани и в човешкото съзнание уравнението е:

Пари + Власт = Усещане за Успех

Всякакви отклонения, които твърдят, че не е така са просто или изключения или неискрени твърдения. Човекът цял живот се стреми към все по-високо материално благополучие и повишаване на жизненото си равнище.

Харизмата е някакъв силен личен магнетизъм, който може да ви спечели подкрепа, сътрудничество и да Ви отвори необятни възможности за успехи. Харизматичният човек използва цялото си същество за да въздейства на други човешки същества чрез личен, пряк контакт и ефективна комуникация. С такива качества този тип хора постигат много по-лесно лични успехи.

Парите сами по себе си не са кой знае какъв идеал, но като средство за постигане на по-добри условия на живот, могат да бъдат обяснение за стремежа на човека към тях. За всеки, познаващ този закон, светът е място, където всичко е лесно и тяхно.

Ако положите усилия и поработите върху себе си, ако се опитате да си създадете собствена харизма, хората ще бъдат привлечени от вас, а това дава власт, сила и отваря врати. Всички около Вас доброволно ще искат да Ви помагат да реализирате вашите цели. Способността да привличате хората, да ги заинтересовате, да им повлияете и ръководите е техника, която все пак може да се опитате да овладеете.

Тайната всъщност е в закона за духовното превъзходство.

За всеки, познаващ този закон, светът е място, където всичко е лесно и на една ръка разстояние. Вашата мисъл е тази, която може да Ви помогне да постигнете успех чрез засилване на влиянието си върху околните:

1. Чрез закона за внушението и силата на вашата мисъл може да заинтересовате другите с идеите си и да получите тяхната подкрепа и покровителство, да успеете да им въздействате. Тази способност, която харизматичните хора притежават по природа, може да бъде придобита и от Вас, стига да проявите сила на волята и желание да я развиете.

2.Вашите мисли чрез мисловни вълни и колебания в мозъка Ви, могат да окажат сериозно влияние върху умовете на другите ако съумеете да се предпазите и да окажете духовна съпротива на вълните, идващи от умовете на другите. Ако умът Ви е зает непрекъснато с определени мисли, те по този закон ще привличат подобни на тях. Това е велико природно свойство и ако успеете да го приложите, ще привлечете помощ и единомислие в неочаквани размери. Принципа е на „привличането на сходни мисли”. Колкото и да не Ви се вярва мислите всъщност са веществени реалности, които приемат свойството да привличат чужди мисловни вълни със сходни колебания и качества.

3. Точно чрез силата на мисълта можете да се самоусъвършенствате и да промените тези черти в характера си и да постигнете нови лични качества, които не Ви достигат за да постигнете желаните успехи. Забравете, че присъщите ви недостатъци са непреодолими и няма как да ги промените. Вие можете – това е в основата на духовното превъзходство. Вашето „ Аз мога” е това, което ще ви помогне да преодолеете недостатъците, които Ви пречат и ще Ви помогне да придобиете нови силни качества на характера.

Всичко в крайна сметка е във желанието и силата на ума, личното самоусъвършенстване и вярата в самия себе си. Да вярваш, че няма непостижими неща и да бъдеш уверен в себе си – това е пътят към създаване на собствена харизма. Така ще привлечете не само другите към себе си за съмишленици, а ще усетите как Вие самият сте станали свой собствен фен.