Асертивна комуникация

Психология

Прост начин да останете уверени при твърде емоционални разговори

Не се заблуждавайте от елементарния пример със шоколада, който ви даваме. Нещата са дълбоки… Една вечер тази седмица обсъдих достойнствата ...