Гени

Около света

Открити са стотици гени, които пряко влияят върху избора ни на храна

Учените са идентифицирали близо 500 гена, които оказват значително влияние върху избора ни на хранене. Това широкомащабно изследване на диетата и ...