Трите пеперуди и пламъка

Три пеперуди, долитайки до горяща свещ, започнали да разсъждават за природата на огъня. Първата, приближавайки се до пламъка, се върнала и казала:

      – Той свети.

     Втората долетяла по-близо и, когато се върнала, казала:

     – Той изгаря.

      Третата, долитайки съвсем близо, влязла в него и не се върнала. Тя научила това, което искала да узнае, но вече не можела да го съобщи.

      Получилият знание се лишава от възможността да говори за него, затова знаещият мълчи, а говорещият не знае.

Ако статията е била интересна - моля, споделете я.


Благодарим Ви!!!
х
This window will automatically close in 20 seconds