Вдъхновяващи цитати

Вдъхновяващи цитати | Диана image 1

Тези цитати ми направиха силно впечатление и затова реших да ги споделя с вас:

Много от провалите са на хора, които не са осъзнали колко близо са били до успеха в момента, в който са се предали – Томас Едисън

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.” ~Thomas Edison

Ако правихме нещата на които сме способни, щяхме да се изумим от себе си – Томас Едисън

“If we did the things we are capable of, we would astound ourselves.” ~Thomas Edison

Ако знаехте колко труд съм вложил, не бихте го нарекли гениалност – Микеланджело

“If you knew how much work went into it, you wouldn’t call it genius.” ~Michelangelo

Знам, че Бог не би ми дал товар, който не мога да понеса. Понякога обаче ми се иска да не ми се доверява толкова много – Майка Тереза

“I know God will not give me anything I can’t handle. I just wish that He didn’t trust me so much.” ~Mother Teresa

Всички наши мечти могат да се сбъднат ако имаме куража да ги следваме – Уолт Дисни

“All our dreams can come true – if we have the courage to pursue them.” ~Walt Disney

Бъди себе си и казвай, каквото мислиш, защото тези, които имат нещо против не са важни, а тези които са важни, нямат нищо против. Др. Сиуз

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.” ~Dr. Seuss

Успехът не е никога окончателен. Провалът не е никога фатален. Единственото важно е смелостта. – Уинстън Чърчил

“Success is never final. Failure is never fatal. It is courage that counts.” ~Winston Churchill

Ако си градил замъци във въздуха, работата ти не е непременно загубена. Напротив – те са си там, но просто сега трябва да им добавиш основи. Хенри Дейвид Торо

“If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them.” ~Henry David Thoreau

EleanorRoosevelt_640x400Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си – Елеонор Рузвелт

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. ~Eleanor Roosevelt

Всяко нещо, което може да направиш или си фантазираш, че можеш трябва да бъде започнато. Смелостта притежава гений, сила и магия. – Гьоте

“Whatever you can do, or dream you can, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it.” ~Goethe

Всичко, което сме оставили зад нас и всичко, което ни предстои е незначително, в сравнение с това, което носим в вътре в себе си. – Оливър Вендел Холмс

“What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.” ~Oliver Wendell Holmes

Смелост е да правиш това, от което се страхуваш. Където няма страх, няма и смелост.Еди Рикенбакер

“Courage is doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared.” ~Eddie Rickenbacker

Има само два начина да живееш живота си. Единият е да си мислиш, че няма чудеса, а другият – да вярваш, че всяко нещо е чудо. – Алберт Айнщайн

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” ~Albert Einstein

Norman_Vincent_Peale_NYWTS

Промени мислите си (мирогледа си) и ще промениш света си – Норман Пийл.

“Change your thoughts, and you change your world.” Norman V. Peale

За да намериш това, което търсиш по житейския си път, трябва да следваш поговорката:
“Не оставяй нито един камък непреобърнат” – Едуард Литон

To find what you seek in the road of life, the best proverb of all is that which says:
“Leave no stone unturned.”
Edward Bulwer Lytton


Всеки артист е бил първо аматьор. Ралф Уолдо Емерсън

Every artist was first an amateur.
Ralph Waldo Emerson

Силата на въображението е това, което ни прави неизмерими

The power of imagination makes us infinite.
John Muir

Източник

И още един

Автор