Животът винаги ти дава онова, което ти си му дал

Баща и син вървели из планината. Внезапно момчето паднало, ударило се и извикало: „Оооооохххх!”

За своя изненада чуло глас от планината, който му отговорил: „Оооооооохххххххх!”

Любопитно, момчето попитало: „Кой си ти?”

И получило отговор „Кой си ти?”

Разгневено, че някой само повтаря думите му, момчето извикало: „Страхливец!”

И отговорът бил: „Страхливец!”

Тогава то в почуда към баща си: „Тате, какво става?”

Бащата се усмихнал и казал: „Синко, чуй.”

После извикал: „Ти си шампион!” И гласът отговорил: „Ти си шампион!”

Момчето се изненадало, но все още нищо не разбирало. Тогава бащата му обяснил: „Хората го наричат ехо, но всъщност това е животът. Той ти връща всичко, което направиш или кажеш. Животът ни е отражение на нашите действия. Ако искаш на този свят да има повече любов, обичай повече. Ако искаш, с които работиш, да знаят повече, самият ти придобивай повече знания. Това се отнася за всичко. Животът винаги ти дава онова, което ти си му дал. Той не е низ от случайности, а отражение на теб самия.

Познанието / Интернет