Знам, че той не е перфектен…

Знам, че той не е перфектен... | Диана image 3

Прочети го. Ще те накара да погледнеш мъжа до теб с други очи. С очите, с които го гледаше в началото…

Знам, че той не е перфектен.
Но и ти не си. Нали?
Просто защото перфектни хора няма.
Но ако те кара да се смееш, ако те кара да си щастлива, ако те кара да му вярваш, значи е перфектен за теб.
Ако признава, че е обикновен човек, който допуска грешки, ако се опитва да ги поправи, ако иска да стане по-добър, значи е перфектен за теб.
Ако държи на думата си, ако не си играе с чувствата ти, ако се грижи за спокойствието ти, значи е перфектен за теб.

Да, вярно е, че няма да ти рецитира стихове. Вярно е, че не мисли за теб във всеки момент. Но ти си в сърцето му през цялото време. И ти е дал нещо от себе си, което знае, че можеш да счупиш. Доверил ти се е. Защото… е перфектен за теб.

Затова не го наранявай. Не го променяй. И не очаквай от него повече от това, което може да ти даде. Защото той може много да ти даде. И го прави. Нали?
Не анализирай всяка негова дума и постъпка. Или мълчанието му.
Усмихвай се, когато те прави щастлива. Кажи му, когато те огорчава. Мисли за него, когато не е до теб.
Обичай го. Истински. Така, както те обича той.

Защото перфектни мъже не съществуват. Но има един, който е перфектен за теб.

Автор: Б. Марли