Ефектът Струуп ни кара да приемаме мненията като факти

Специалистите непрекъснато изследват странностите на човешкия мозък. Резултатите винаги са интересни, защото дават нови знания за процесите, които протичат при мисленето и възприемането на нещата, които чуваме и наблюдаваме.

Специалисти от Йерусалимския университет са разработили интересната тема за възприемане на фактите, с които човек се сблъсква по време на спор. Така наречените факти са всъщност мнения, изразени от други участници в дискусията.

Всеки интерпретира фактите според своите виждания и това е напълно обяснимо, не противоречи на логиката.

Задълбочено проучване по темата дава нова насока за размисли. Наблюдава се тенденцията хората несъзнателно да приемат тези мнения, които им импонират, като доказани факти.

Коя е причината за тази нагласа?

Това е ефектът Струуп. Той се обяснява по следния начин: ако имената на различни цветове са написани в друг цвят, различен от именувания, хората срещат трудност да кажат името на цвета, с който са изписани буквите, понеже думата назовава друг цвят.

При проучването на университетските учени, участващите в изследването доказват, че ефектът Струуп важи и за способностите на хората да откриват истината в различни твърдения.

При експеримента е даден текст, при който се повтарят твърдения като това, че интернет прави хората по-изолирани, или пък ги прави по-социално ориентирани. Въпросът към тях е кое мнение споделят.

Проведено е и мозъчно наблюдение, което показва, че участниците в експеримента реагират на мненията като на факти.

При друг тест включват диаметрално противоположни твърдения. Едното е, че кориандърът е вкусен, а другото е, че е отвратителен на вкус. С натискане на бутони с да или не участниците отбелязват своето съгласие или несъгласие с твърдението. Резултатът показва, че хората много по-бързо натискат бутона с да, когато са съгласни с твърдението, без значение дали е положително, или отрицателно.

Изводът е, че когато човек остане верен на собствените си убеждения е трудно да бъде убеден, че това не са доказани факти, а само мнение.

За да се отстрани психологическият феномен на предубедеността, се разработва подход за справяне с него.

инфо: sanovnik.bg