Знанието за архетипите може да преобърне живота ни

Карл Юнг е един от водещите умове в развитието на психоанализата. Той е разработил идеята за архетипи в психологията, като твърди, че не я е създал, защото тя вече е съществувала в други области, като например литературата, чрез идеята за „мотиви“ в митовете. Но, както самият той признава, не е бил надарен със способността да ги обясни виртуозно. Това прави архетипите доста объркваща и понякога дори спорна тема.
И така – какви са архетипите на Юнг

Самият психолог нарича архетипите „идентични структури, общи за всички“, които съществуват, за да ни свържат с “архаичното наследство на човечеството”.
Разбира се, може да се даде и по-ясна представа за тях

Архетипите са първични модели — разпознаваеми и повтарящи се начини на мислене, които представят универсалния човешки опит.
Архетипът може да бъде мисъл, образ, концепция, опит и дори чувство. Щом имаме модел, който прекрачва времето, културата и индивидуалността, може да се твърди, че това е архетип.

Най-често споменаваните са „любящата майка“, „мъдрият старец“, визуализацията на кръст, също и често срещаните архетипи, появяващи се в религиозното изкуство (включително мандалите).

В началото психологът е наричал архетипите „първични образи“.
Архетипи и митове

За да разберете по-добре архетипите може би ще ви бъде полезно да знаете, че Юнг е бил изключително заинтересуван от митовете, без оглед на периода и културата, в които са се зародили.
Това, което очарова Юнг, е повтарящата се природа в митовете. Дори и да са от различни части на света, те съдържат сходни герои. В началото той се е изненадвал, че открива все повече сходни образи, идеи и герои, които, както смята той, неговите пациенти сънувт без да познават митовете. Архетипите се оказват нещо, свързано всички мисли на човечеството (колективното несъзнавано) и се изразява чрез тези повтарящи се образи и истории (самите архетипи).

Накрая Юнг вижда митовете като вид гигантска проекция на архетипите. Човешките същества имат нужда да създават митове, за да разберат архетипите и по този начин себе си, другите и света.
Архетипите и колективното несъзнавано

Архетипите произтичат от това, което Юнг нарича “колективното несъзнавано”.

“Несъзнаваното” е част от човешкия ум, която не е контролирана волево и е недостъпна за човешкото самонаблюдение.
“Колективното несъзнавано” се отнася до дълбините на човешкото неосъзнато, което свързва цялото човечество. Според Юнг всички хора са родени, съдържайки това колективно несъзнавано.

Аналогията в наши дни би била да си представите колективното несъзнавано като гигантско “облачно пространство”(съзнание), до което всички имат достъп. С тази идея бихте могли да видите архетипите като различни приложения и програми, предоставени безплатно от общото облачно пространство и чакащи мига, в който имате нужда да ги изпълните.
Архетипите и личността

Ако всички са родени със същите основи на колективно несъзнавано и архетипи, то защо хората не са еднакви?

Архетипите са универсални, но начинът, по който се проявяват в живота на всекиго, е уникален. Тези, с които несъзнателно сте избрали да работите, ще се задействат от личния ви житейски опит.

Архетипът на любящата майка може да е щастливо преживяване за някой, който идва от голямо, сплотено семейство. Но, ако сте израснали с разделени родители или с психически болна майка, той може би е нещо, което плашещо ви преследва. В крайна сметка архетипът може да ви предложи урок за това как да предложите любов на самите себе си, и „да бъдете майка на собствената си личност“, дарявайки си топлотата и грижата, които не сте получили от своята майка.
Какво предлагат архетипите на хората

Те могат да са особено полезни със следното:

– разбиране на собствената личност;

– разбиране за мястото на личността ви в обществото;

– разбиране на системите и правилата за обществени вярвания;

– анализ на собствените сънища;

– иницииране на личен растеж чрез преминаване през „архетипни етапи“.
Какво са архетипните етапи

При разработването на концепциите си за архетипите Юнг решава, че те не са само идеи, които хората наследяват. А са по-активни, превръщайки ги в това, което нарича “наследствен начин на функциониране”.

Един от начините, по които архетипите привеждат човек в действие, е чрез архетипните етапи. Идеята тук е, че както тялото се развива в течение на живота, ви така и психиката преминава през фази. И точно както органите в тялото си взаимодействат, за да поддържат физическото ви здраве, архетипите си взаимодействат, за да определят психическата стабилност.

Теорията на Юнг е, че еволюцията на човечеството е съставена от различни етапи на съзнанието, които той смята, че се наблюдават в митовете.
За да се оформят здрави хората, трябва да преминат през собствената си версия на различни архетипни етапи, които всяка част от живота им носи. Тези етапи включват неща като раждане на „възрастния герой“ — индивидуалното съзнание, когато се израства.

Щом успеете да израснете, преживявайки тези етапи, задействате вашия „архетипен потенциал“.
Как ви помагат архетипите

Може би искате да добиете способност да забелязвате архетипите, които се повтарят във вашите сънища и фантазии? Да изтълкувате какво значат те за самите вас? Да достигнете до знанията, които те ви носят?
Ако сте наистина очаровани от концепцията за архетипите, може би искате да опитате повече от Юнгианската (аналитична) психология. Макар, че в наши дни тя не е така модерна, колкото други, по-млади видове терапия, все пак е мощен и завладяващ път в разбирането на себе си и другите.

По статията работи: Станислава Тонева
Източник: https://psychology.framar.bg