Какво е рефлективно слушане и как да го практикувате?

Рефлективното слушане е практиката да се повтаря парафразирана версия на казаното от говорещия като в същото време се включват и емоциите, които думите изразяват.

Целта на рефлективното слушане е да помогнете на говорещия да чуе собствените си мисли и да го насърчите да продължи да говори.

С какво помага рефлективното слушане?

С няколко неща. Най-важното е, че помага на човека отсреща да се почувства чут. Давайки му възможност да мисли на глас се улеснява взимането на решение или да намери емоционално облекчение. Също така позволява говорещият да се отдалечи от мислите си, а вие като рефлективен слушател му помагате да чуе себе си и да идентифицира емоциите или проблемите, с които се бори например. Рефлективното слушане помага и на вас, защото ви изгражда като активен слушател.

Как се практикува рефлективното слушане?

Има два основни начина.

Огледален

Огледалното отразяване е най-основната версия на рефлективното слушане, тъй като просто повтаряте основните думи или последното изречение, което казва човекът, подобно на случаите в които, ако някой говори, разсейва се и след това пита: „Докъде стигнах?“. С тази техника обаче по-малкото е повече, тъй като не искате да превръщате разговора си в игра за копиране.

Вместо това просто потвърдете казаното, докато говори, като кимате и използвате словесни знаци като „Ъ-ъ-ъ“, „мм“ и „това има смисъл“. Ако прави пауза и търси обратна връзка, опитайте да дублирате няколко думи или фрази, за да продължите.

Перафразиране

Перафразирането е по-сложната но може да бъде и по-мощна техника. Тази техника показва, че наистина разбирате какво казва ораторът и активно им помага да обработват своите мисли и емоции. Принципът е на огледално отразяване е същият, тъй като целта е само да отрази това, което говорителят казва, вместо да добавя вашите собствени мисли, но вместо да повтаряте думи и фрази, вие използвате свои собствени думи.

Използването на тази техника ефективно изисква практика, за да се почувства по-естествено и да ви позволи да четете добре емоциите на другите хора, вместо просто да слушате техните думи.

Ето конкретен пример:

Споделящ: „Това е третият път, в който шефът ми възлага задачата на Петър, вместо на мен. Имам чувството, че не върша нищо както трябва. Вече пета година съм тук и не получавам никакви възможности“.
Слушател: „Звучи така, сякаш се притесняваш дали вършиш добре работата си и си разочарован, че упоритостта ти не се отплаща.“

Рефлективното слушане е ценно умение, което трябва да притежавате, но е необходима известна доза финес, за да го използвате ефективно – практика, избягване на усложнявания, способност за четене на езика на тялото, емпатия и избягване на добавяне на нещо ново към казаното, са основните начини да се изградите като рефлективен слушател.