Какво означават линиите на дланта

Линиите на дланта говорят за личността на човека повече, отколкото мнозина осъзнават. В края на краищата всеки от нас има свой собствен път в живота и индивидуален отпечатък.  Изкуството за гадаене по линиите на ръката се нарича хиромантия и води началото си от древни времена в Китай и Индия.

Маркировките и символите в дланта са положителни или отрицателни прекъсвания и блокажи в нормалния поток на линиите на дланта, опорите и пръстите.

Малко символи или маркировки като триъгълници показват положителна енергия или резултати, а символи като кръстове показват отрицателни резултати въз основа на линията, на която са разположени, и дават тези резултати въз основа на това къде точно са поставени.

Пример: Триъгълник, оформен на линията на Аполон (Слънце) в средата (линията започва от ръба на дланта, под хълмчето на Меркурий) показва големи успехи на средна възраст.

Точната възраст може да бъде получена чрез разделяне на линията на Аполон в съотношение на живота на човека и разположението/прихващането на триъгълника показва възрастта, на която се достигат най-добрите постижения.

Отрицателните маркировки или символи показват трудности, раздяла, травматични събития или дори здравословни проблеми.
Малко символи показват период на възстановяване, разрешаване на проблеми или период на емоционално изцеление за този човек.

Значения на маркировките и символи в хиромантията

Прекъсвания: Прекъсванията в главните или второстепенните линии на дланта могат да представляват както позитиви, така и негативи, в зависимост от това в каква посока лежат от различните линии.

Прекъсванията към палеца показват нова посока в кариерата.

Пречупвания в посока нагоре към краищата на ръката предполагат неочаквано или непланирано пътуване. Ако сочат към основата на дланта, това може да означава неочакван обрат в ежедневието ви.

Тези прекъсвания могат да означават, че има прекъсване в нормалния ви енергиен поток или да означават пренасочване в жизнения ви път.
Почивките обикновено са отклоняващи или разсейващи и зависят от това как и къде са формирани.

Вериги: Веригите обозначават различните препятствия, с които може да се сблъскате в живота си. Те означават трудно или не толкова привилегировано възпитание през детството.

Освен това веригите в линиите на дланта са свързани с преживяванията в любовния ви живот.
Веригите също показват моменти на нерешителност, здравословни проблеми.
Дължината на веригата корелира с продължителността на времето, което могат да продължат всички тези проблеми.

Кръстове: Кръстовете са индикация за дълготрайни проблеми и неприятности. Те също така представляват големи промени в живота ви.
В зависимост от това къде са разположени върху дланта ви, те могат да показват положителни или отрицателни промени. Те дори са знак, че малко противници искат да ви навредят. Те също така представляват външни влияния, които ви причиняват стрес. Кръстовете също са показатели за вашето състояние на ума и как ще се справите с духовния си живот.

Решетки: Решетките се появяват най-често на стойките на дланта. Те означават отрицателни индикации и представляват проблеми и корекции. Решетка на която и да е част от дланта разпръсква енергия и представлява объркване и дори несигурност често пъти в живота ви.
Решетките означават прекъсвания в напредъка на човек. Те могат също така да означават начало или пречки по отношение на начинанията на човека. Освен това ще бъдете непрекъснато изтощени от различни тревоги и раздразнения.

Точки: Точките не винаги се виждат добре на дланта и могат да бъдат много малки.
Точките представляват опасения за лошо здраве, взаимоотношения или друг вид разрушително преживяване. Те също могат да представляват значими и монументални събития, които са създали криза в живота ви. Те също са предупредителни знаци за опасност по пътя на живота ви.
Опитът показва, че точките са изчезнали, когато злополучните обстоятелства и проблеми са разрешени, така че появата им не е постоянна.

Острови: Островите показват неблагоприятни прекъсвания в живота.
Те показват стресови периоди, или в кариерата, или от някой човек, причиняващ ви психически стрес поради лоши отношения.
Те също така показват страх и слабост в здравето, по-специално наследствено сърдечно заболяване или смущение/срив на вашата енергия.
Важно е да погледнете внимателно острова, за да сте сигурни, че той свършва и линиите продължават.
Островът на линията на живота, който завършва самата линия, е опасен и може да доведе до ситуации като самоубийство.

Звезди: Звездите на дланта показват успех и късмет в областта/планината/линията, на която се появяват.
Но звезда, която се появява на линията на живота, може да представлява огромно смущение.
Ако се намери звезда в края на реда, това може да показва успехи и големи постижения. Това също показва успех в отношенията.
Ако се намират в линията или планината на Сатурн, тези звезди могат да означават нещастие, емоционални проблеми и липса на увереност в кариерата.

Квадрати: Квадратите са положителен знак на дланта и показват защита, особено когато се появяват около прекъсванията на редовете.
Те символизират късмет от външни сили, например нечий ангел пазител, гуру или духовен водач.
Но квадратът може да представлява период от време на затваряне или лишаване от свобода, ако е на линия, която няма прекъсване по пътя си.

Пискюли: Пискюлите, известни също като протрити линии, показват объркване или хаос относно конкретна ситуация или проблем. Те могат също да показват физически, емоционален или духовен упадък. Често се среща в края на линията на живота с възрастта на индивида.

Напречни маркировки: Това са отрицателни символи и те отнемат силата и изчерпват положителната енергия на въдицата или планината, на която се намират. Те създават пречки, където и да се появят. Това също така показва, че може да използвате уменията си за лоши цели.

Триъгълници: Триъгълниците са знак за много късмет и показват огромен успех.
Те означават, че индивидът има способността да анализира ситуациите ефективно и има умствената сила да постигне множество неща.
Когато се появят на определени линии, те засилват качествата на тази линия. Те също могат да бъдат символични за някой, който е духовен или психически.
Например, триъгълник на слънчевата линия показва огромна слава на национално или международно ниво.

Тризъбци : Тризъбец на дланта също е знак за много късмет. Винаги усилва влиянието на линиите на дланите, на които се появява.
Дори има положителен ефект върху близките ви. Носи късмет и ще бъдете щастливи, здрави и богати в живота.

Разклонени линии: Разклонените нагоре линии могат да показват, че сте преодолели някои от житейските пречки със собствената си решителност.

Те показват някой, който ще бъде успешен и ще постигне целите си за определен период. Те също така показват надежда и добър възглед за живота. Има идеалистично и позитивно отношение, свързано с тези редове.

Разклонените надолу линии представляват моменти, в които дадена ситуация е излязла извън вашия контрол.
Те показват песимизъм, нещастие, негативна енергия и загуби. Появата им на дланта също означава някой, който не мисли по положителен начин.

В зависимост от това от коя линия се появяват линиите надолу, това намалява силата на тази линия и източва нейната енергия.

Вертикални линии: Вертикалните линии обикновено са добри маркировки, представляващи положителна енергия.

Не бъркайте тези линии със сестрински линии. Някои хора може да имат няколко вертикални линии в различни части на дланта. Те са показател за човек, който би могъл да бъде много добър в здравеопазването или медицинската професия. Ако се открият на стойките или други въжета, те намаляват или неутрализират всички отрицателни качества, които може да са останали. Ако прорязват хоризонтална линия, това е индикация, че сте победили изпитанията и премеждията.