Ето как да разберете дали имате триъгълник на парите и кои са знаците на богатство на дланта ви

Парите и количеството им в живота на човека зависят от две негови качества. Това са талантът да ги печели и талантът да ги задържи.

Дали притежавате или не тези качества е доста лесно да се разбере.

Първо е необходимо да разгледаме линията на Съдбата (на снимката – линия 1).

Колкото тя е по-ясно изразена и по-дълбока, толкова по-трудолюбив е собственикът на дланта и толкова повече шансове притежава той за да направи една добра кариера. Но за да се натрупа богатство, само умението “да ореш като кон” не е достатъчно. Втората линия, която говори за нашата способност да печелим пари е линията на Главата (2). “Ако ти си толкоз умен, защо си толкоз беден?” – казват американците. Линията на Главата в идеалния случай е необходимо да бъде не само ясно изразена, без прекъсвания и “острови”, но също и права. Това е знак за рационалност и ефективност.

Хубаво е, когато на линията на Главата има т.нар. лъжичка на парите (3) – малка линийка, извиваща се към хълма на Меркурий (7). Това показва способност да се видят ясно възможностите за печалба там, където останалите не ги виждат.

Както е известно, Меркурий е бог на търговията. На нашите длани има линия на Меркурий (4), тя отразява търговските умения на притежателя си и също трябва да бъде ясна и гладка. Взети заедно, тези три линии – на Съдбата, Главата и на Меркурий образуват фигура, наречена триъгълник на парите (на снимката долу, AБВ).

Ясно изразеният триъгълник е знак за благосъстояние и за умение да се печели. Уви, ясно изразен и гладък триъгълник е рядкост. Като правило, той обикновено има прекъсвания в ъглите. Ако прекъсването е в ъгъл А, това значи че богатството идва при вас с голяма трудност. Парите постъпват трудно, тъй като ъгълът с прекъсване А е насочен към хълма на Юпитер (5). А Юпитер – това е кариерата, така че това означава, че колкото и да се трудите, няма да печелите много. Как да се поправи това? Ценете труда си и искайте за него съответстващото заплащане.

Ъгъл Б е насочен към хълма на Венера (6). Венера е живота, здравето, семейството. Ако ъгъл Б е прекъснат, всички средства се изразходват за живота или за поддържане на семейството и роднините. И най-неприятното прекъсване – е в ъгъл В. Той е насочен към Меркурий (7). Притежателите на такъв триъгълник нямат търговски способности и дори парите отиват в неизвестна посока. И без значение колко печелите: всичко ще бъде похарчено или по-скоро пропиляно. Прекъсване в ъгъл В – това е знак за прахосничество.

Какво да правите, когато въобще няма триъгълник на парите, или по-скоро липсва линията на Меркурий? Ако останалите линии на дланта са ясни, тогава бихте могли да се радвате – това значи пълна финансова независимост. Вие сте човек – безкористен и при това имате пълен контрол над паричните потоци, можете да печелите толкова, колкото ви е необходимо. Ако линията на Главата е слабо изразена, тънка, назъбена и криволичеща – единственото, което ви остава е да се утешите с поговорката: “Щастие с пари не се купува.”

Може ли човек да живее щастливо, не умеейки да печели? И още как! Степента, колко богат ще бъде животът ни, индусите определят по “житното зърно” или “пхала рекха” на санскрит. Пшеничната линия (8) е разположена в сгъвката между първата и втората фаланга на палеца. Ако “зърното” е голямо и добре очертано, животът ще премине без финансови затруднения, ще бъде щастлив и пълноценен.

Триъгълници на парите бихте могли също да се намират на линията на Живота (9) от вътрешната страна. Те се формират от допълнителни линии. Това са така наречените триъгълници на Лесните пари (10). В действителност, за такъв вид доходи казват: “От където дошли, там отишли.” Но въпреки това ние по-скоро им се радваме. По линията на Живота може да се определи и възрастта, на която паричният дъжд ще се изсипе върху главата ви (1 см. – около 10 години). Важното е след това да съберете и парите и ума си.