Притча за вкусната ябълка

Малко момиченце държалo в ръце две ябълки. Майка й, усмихвайки се, помолила:

– Миличка, ще дадеш ли на мама една ябълка?

Момиченцето погледнало майка си и изведнъж нахапалo и двете ябълки. Майката почувствала как усмивката застива на лицето й и се постарала да не покаже разочарованието си. Тя се разстроила, че любимата й дъщеря не поискала да сподели ябълките си с нея.

Изведнъж момиченцето протегнало ръка с едната ябълка и казало:

– Мамо, вземи тази – тя е по-сладка!

Източник: http://www.spiralata.net