Простете на себе си, родителите си и всички останали, за да се освободите от затвора на своето минало!

Няма по-голяма крачка в личностното ни развитие, от тази да простим на родителите си!

He затъвайте в неразрешени проблеми от детството. Вашето семейство е повлияло на личността ви, защото именно в него за първи път сте разбрали собствената си ценност, били сте въведени в човешките взаимоотношения и сте се сдобили с първите си знания за света. В крайна сметка обаче, трябва да осъзнаете ограниченията на семейството и да простите за болката, която ви е причинило, и да продължите напред. 

Помнете, че роднините ви са част от училището на душата на Земята и че вие сами сте ги избрали. Те създават отлични условия за вашето обучение, така че душата ви да израсне колкото се може по-скоро, и те наистина ви служат много добре. Въпреки това истинските ви родители не са земните ви родители те са Божественият Баща и Божествената Майка, които са ви създали. Земните ви майка и баща са свещените съдове, благодарение на които преминавате на Земята, и трябва да бъдат уважавани и почитани, че са направили това, но вие не сте произлезли от тях. 

Гледайте на членовете от семейството си като на част от обучението на душата си на Земята. Това ще ви накара да погледнете на тях от друг ъгъл и с повече разбиране, и се надяваме, че ще ви мотивира да се освободите от гнева и разочарованието, които изпитвате към тях. Обичайте ги и знайте, че и те са дошли на Земята да се учат, също както вас. Докато сте тук, всички сте ученици и се учите заедно един от друг. Ако имате реалистични очаквания от семейството си и всички останали хора, ще можете да се освободите от миналото и бъдещето и ще започнете да живеете в  настоящето.

Помислете каква е истината за настоящия ви живот, колкото и болезнено да е това за вас. Ако се чувствате наранени, определете колко дълбока е болката, която изпитвате. Ако се замислите, ще разберете, че по-голямата част от нея се крие не в настоящето, а в страха от някакво бъдещо нещастие, което ще бъде непосилно за вас. 

Уроците на душата и нейната мисия – Соня Чокет, soniachoquette.net

Издателство: Аратрон, aratron.org

Източник: https://mostzaknigi.com