Японската легенда за червената нишка на съдбата

От древни времена човечеството си задава въпроса за смисъла на живота. Резултатът от тези  търсения са множество национални легенди и философски течения.

Японската легенда за червените нишки обяснява събитията от живота ни по такъв романтичен и правдоподобен начин, че неволно ни се иска да повярваме в нея.

Затворете очи и осъзнайте, че по цялото ви тяло тече кръв, която, преминавайки по безкрайните вени и кръвоносни съдове на тялото, достига до всеки ъгъл и дарява живот. А измежду безкрайните  кръвоносни пътища в нашето тяло,  има един  специален – от сърцето към малкия пръст. Те са свързани чрез лакътната артерия. Малкият пръст е истинският  “представител” на сърцето, и именно това е причината в много култури този пръст да се използва за помирения, обещания и подобни  действия.

Така, според японската легенда, тази връзка – между сърцето и малкия пръст – не свършва на малкия пръст. От малкия пръст “изтича” невидима червена нишка, която окончателно и здраво ни свързва с нишките на други хора, тоест, със сърцата им.

Тези, които са свързани с такива нишки,  са свързани със самата съдба. На тях им е съдено да се срещнат и в глобален смисъл да влияят  на живота си, независимо от времето, местата и събитията, които сега ги разделят. По време на живота им  тази нишка може  да се разтяга или заплита, като затруднява срещата им или разделя свързаните чрез нея хора, но никога няма да се скъса.

Тази концепция за живот и взаимоотношенията е породила  философията за  свързаността, която твърди, че нашата жизнена сила се разпространява извън тялото и ни обединява с вселената и нейната енергия. Червената нишка – това е начин да се разбере човешкото същество като част от цялото, като част от тази огромна Вселена.

Не случайно  понякога се замисляме над това,  че  някои хора не  просто така присъстват в живота ни. И ние не случайно се появяваме в живота на другите.

Нашата нишка определя нашата съдба, това  е наш начертан маршрут, който ни води към онези, които най-много са ни нужни  и които имат нужда от нас, но ние самите не осъзнаваме това през целия живот. Японците от  векове вярват: нищо не е случайно в този нелек живот.

инфо: bg.checkonline4you.com