10-те най-вредни за здравето професии

10-те най-вредни за здравето професии | Диана image 1

Срамна работа няма, безопасна също.

Всички професии носят някакъв риск със себе си. Някои изглеждат съвсем безобидни, докато други крият рискове, които могат да бъдат фатални. Работата на една медицинска сестра, например, крие повече опасност от инфекция или заболяване, отколкото на седящата на бюрото си адвокатка.

Проучване показва какви са рисковете в професиите – излагането на замърсители, болести и инфекции, опасни условия на труд, излагане на радиация, риск от изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания, както и времето прекарано в седнало положение. Много изследвания показват, че честото бездействие съкращава продължителността на живота.

Класацията на techinsider.io ни представя 10-те най-вредни професии и техните рискове.

 10. Хирургически и медицински помощници, технолози и техници

Общ брой точки за вредност: 57.3

Топ три рискове за здравето им:
1. Излагане на болести и инфекции: 88
2. Контакт със замърсители: 80
3. Опасни условия на труд: 69

9. Стационарни инженери и котелни оператори

Общ брой точки за вредност: 57.7

Топ три рискове за здравето им:
1. Контакт със замърсители: 99
2. Опасни условия на труд: 89
3. Риск от изгаряния: 84

8. Оператори на пречиствателни станции и системи  

Общ брой точки за вредност: 58.2

Топ три рискове за здравето им:
1. Контакт със замърсители: 97
2. Опасни условия на труд: 80
3. Риск от леки изгаряния и порязвания: 74

7. Хистолози и хистологични техници

Общ брой точки за вредност: 59.0

Топ три рискове за здравето им:
1. Опасни условия на труд: 88
2. Контакт със замърсители: 76
3. Излагане на болести и инфекции: 75

6. Имиграционни и митнически инспектори

Общ брой точки за вредност: 59.3

Топ три рискове за здравето им:
1. Контакт със замърсители: 78
2. Излагане на болести и инфекции: 63
3. Излагане на радиация: 62

5. Педикюристи

 

Общ брой точки за вредност: 60.2

Топ три рискове за здравето им:
1. Излагане на болести и инфекции: 87
2. Излагане на радиация: 69
3. Контакт със замърсители: 67

4. Ветеринарни лекари и ветеринарни асистенти


Общ брой точки за вредност: 60.3

Топ три рискове за здравето им:
1. Излагане на болести и инфекции: 81
2. Риск от порязвания, ухапвания или ужилвания: 75
3. Контакт със замърсители: 74

3. Анестезиолози и помощник-анестезиолози


Общ брой точки за вредност: 62.3

Топ три рискове за здравето им:
1. Излагане на болести и инфекции: 94
2. Контакт със замърсители: 80
3. Излагане на радиация: 74

 2. Стюарди

 

Общ брой точки за вредност: 62.3

Топ три рискове за здравето им:
1. Контакт със замърсители: 88
2. Излагане на болести и инфекции: 77
3. Опасни условия на труд: 69

1. Зъболекари, стоматолози и дентални асистенти


Общ брой точки за вредност: 65.4

Топ три рискове за здравето им:
1. Контакт със замърсители: 84
2. Излагане на болести и инфекции: 75
3. Времето, прекарано в седнало положение: 67