3 основни характеристики на успешния брак

„Щастливите семейства са еднакви. Всяко нещастно семейство е нещастно по свой начин. “ Лев Толстой, „Анна Каренина”.

Дори и да не бъдем толкова крайни, като от руски класически роман, то опитът на специалистите-семейни терапевти е доказал, че действително има няколко много основни компоненти на почти всеки успешен брак.

Какво прави един брак успешен?

Дали е липсата на трудни времена? Дали е защото между двамата „остава любовта„? Дали е, защото си „довършват изреченията“ или защото „знаят точно какво иска другият?“. Надали.  Този тип щастливи стечения на обстоятелствата са по-характерни за щастливите бракове по Холивудски, ала филмовите бракове, но не и в реалните. Вижте три основни характеристики на най-успешните бракове, според семейните терапевти!

Емоционална интимност

Усещането, че сме „лудо влюбени“ сме имали всички в началото на нашите взаимоотношения, нали? Може би го имате сега и се надявате, че ще продължи вечно. В най-зрелите взаимоотношения и със сигурност в успешните, с течение на времето това усещане на „любов“ започва да утихва, но на негово място започва да расте и да се държи едно друго – на емоционалната интимност.

При здравите бракове емоционалната „висота“ от това първоначално чувство се развива в емоционална дълбочина, която се характеризира с дълбинно познаване на другия. Това е едно познание, едно пространство между двамата, което е свещено помежду им, което е ценно и свързано с огромно доверие. Това е най-дълбокото познание, което ще изпитаме, и то не е статично, а продължава да расте, докато връзката продължава да се задълбочава.

Това, което е разрушително в много бракове, е тенденцията да използваме това интимно познание за нашия партньор, за да го нараним, да получим власт над него или да пренебрегнем неговите нужди. При успешните бракове, това интимно познаване един на друг никога не е пренебрегвано, с него не е злоупотребявано или приемано за даденост.

Без дълбочината на емоционалната близост, връзките нямат силни корени и основи, за да оцелеят от бурите, а понякога и сушите, които са естествена част от живота.

Емоционална честност

Честността във връзка с успешните бракове, е различно ниво на честност. Да, важно е да сте честни за това, което правите и какво мислите, но е още по-важно и често по-трудно да сте честни за това, което чувствате. Без значение какво е то.

Емоционалната честност е как изграждаме емоционалната близост. Емоционалната честност е как разкриваме на нашите партньори нашите най-съкровени чувства, страхове, надежди и мечти. Емоционалната честност е трудна. Тя често ни кара да се чувстваме уязвими.

Да бъдеш емоционално честен ни прави уязвими спрямо нашия партньор, защото това му дава много важна информация за нас и изисква доверие. При успешните бракове всеки партньор е демонстрирал малко по малко с течение на времето, че другият си е спечелил това доверие и че ще се отнася с чувствата на другия с уважение и внимание. И на свой ред, и двамата  предлагат своите най-дълбоки чувства. И интимността расте.

Уважение, уважение, уважение

Емоционалната близост ни позволява да развиваме емоционална честност и взаимното уважение ни позволява да бъдем честни един с друг. Взаимното уважение е основна съставка на истински щастливия брак.

Истинското уважение почита другия човек. Уважението знае, че партньорът ни има избор къде и с кого да прекарва времето си, но другият иска да бъде с нас, защото взаимното уважение го кара. Уважението е грижа и подкрепа на нуждите и желанията на другия. Без уважение, има малка вероятност за емоционална честност или емоционална близост. Без уважение един брак или ще се провали, или ще продължи да е в състояние на пренебрегване или дори на емоционална или вербална злоупотреба.

Успешните бракове са тези, които често виждаме по-късно в живота, защото те са оцелели. Това е двойката в напреднала възраст, която ходи в парка, хваната за ръка. Те са тези, които след години житейски път заедно все още имат време да говорят и да се смеят. Тези характеристики на успешните бракове са просто избори, които правим всеки ден за това как ще се отнасяме към най-важните за нас хора и отношения.

Автор: Силвия Чалъкова

Силвия Чалъкова е автор с дългогодишен опит в сферата на медиите. Била е част от множество качествени медийни проекти, включително главен редактор на първото български БИО списание „Be Fit“, както и редактор в списание „Кенгуру“, телевизия „Здраве“, където е и сценарист и водещ. Работила е и в сферата на връзките с обществеността като PR и комуникатор. Завършила е магистърската програма „Литературата – творческо писане” в Сoфийски университет ”Св. Климент Охридски” и през 2016 г. издава своята първа книга романът „Пролуката“.
Източник: https://www.ilady.bg