33 мъдри мисли на Конфуций

33 мъдри мисли на Конфуций | Диана

Конфуций (551 пр.н.е – 479 пр.н.е.) е велик китайски и световен философ.

“Срамно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш.”

“Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият – към другите.”

“Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.”

“Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран.”

“В древността хората учили, за да се самоусъвършенстват. Днес – за да смаят другите.”

“В древността хората учили, за да се усъвършенстват. Днес учат, за да направят впечатление на другите.”

“В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.”

“Да изпращаш хората на война без обучение, означава да ги предаваш.”

“Да признаеш за своите недостатъци, когато те упрекват – това е скромност; да ги разкриеш пред приятели – това е простодушие и доверчивост, а да ги показваш пред всички – това е горделивост.”

“Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес отколкото утре.”

“Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три.”

“Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.”

“Давай наставления само на този, който търси знания, след като е открил своето невежество.”

“Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове.”

“Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.”

“Който постига новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител.”

“Лудият се оплаква,че хората не го познават, а мъдрецът – че не познава хората.”

“Мъдрият човек не прави на друг това, което не желае да му бъде сторено на него.”

“Мълчанието е верен приятел, който никога няма да те предаде.”

“Най-голямата грешка е да не поправяш старата си грешка.”

“Не се променят само най-мъдрите и най-глупавите.”

“Не убивай комар с меч.”

“Покоят е благоденствие.”

“Проклятие е да живееш в интересни времена.”

“Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки.”

“Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.”

“Стрелбата с лък ни учи как трябва да търсим истината. Когато стрелецът не улучи, не обвинява другите, а търси вината в себе си.”

“Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост.”

“Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност, рядко е наистина човечен.”

“Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най-благородният път, пътят на подражанието – това е най-лекият път, и пътят на опита – това е най-горчивият път.”

“Трудно ще срещнеш човек, който отдал три години на учението, да не желае да заеме висок пост.”

“Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още какво е животът.”