5 съвременни модела на брачен съюз. Кой е вашият?

5 съвременни модела на брачен съюз. Кой е вашият? | Диана image 1

Стъпка след стъпка ние създаваме нашия съвместен живот. И макар че отношенията в партньорството винаги са уникални, всяко едно семейство може да се отнесе към определен тип, смята социологът Жан Келерхал. Опитайте се да припознаете своето семейство в един от тях.

Петте брачни съюза с техните описания били представени от група социолози от университета в Женева. Тази класификация е резултат от наблюденията на 1500 двойки на различна възраст, които живеят най-малко година заедно в брак или съжителство. Любопитно е първото впечатление, получено в резултат от изследванията: никога по-рано външните “декорации” на любовта не са били толкова разнообразни, а двойките – толкова свободни в избора си на отношения.

Жан Келерхал, един от авторите на това изследване, казва: “Може да се твърди, че е дошъл краят на стандартния модел на брака. В днешно време на преден план в двойката излизат креативността и индивидуалността.

Как се избира моделът, върху чиято база се градят взаимоотношенията в брачния съюз? “Отговорът на този въпрос зависи от възрастта на партньорите, от това с какво се занимават, от тяхното социално обкръжение.

“Ако сте млади, и двамата сте с висше образование, живеете в голям град и се стремите към личностно развитие и професионален успех, то вашият стил е най-вероятно семейство-сдружение. В същото време животът на вашите родители навярно е протекъл по по-традиционната схема на семейство-крепост. Впрочем, много е възможно във вашия случай да възникне някакъв коктейл с елементи на други взаимоотношения или два модела брачен съюз едновременно. Така или иначе, определен стил в отношенията възниква доста бързо. Често пъти той се променя поради появата на първото дете – в този случай съпрузите могат да преминат от семейство сдружение към семейство-съмишленици. След раждането на първото дете обаче стилът вече няма да се промени. Освен ако специално не си поставите такава цел.”

1. Съюз – крепост: “И в радост, и в мъка…”

  Приоритети
Тези партньори са здраво свързани един с друг, те преживяват заедно лишения и радости, мечтаейки да “живеят щастливо и да умрат в един и същ ден”. Споделяйки вкусовете си, те се стараят винаги да стигнат до единно мнение. Тяхната индивидуалност води началото си от думата “ние”: те заедно се трудят върху това мъжът да постигне успех в професионален план (често пъти жената не работи), но също така заедно се занимават с образованието на децата. Партньорите държат на консенсуса, на единството в мненията. Смятат, че една двойка е добра, ако вътре в нея почти не възникват разногласия.

Разпределение на ролите
Една от задачите на партньорите е да намалят броя на поводите за недоволство. Техният всекидневен живот се състои от много ритуали: всичко си има свое място и време, а ролите на всеки член от семейството са ясно регламентирани. Тук по-често, отколкото в другите съюзи, задълженията се разпределят в зависимост от пола на съпруга – предполага се, че жената се занимава с къщата, а мъжът печели парите. Въпреки това, партньорите вземат решенията заедно.

  Отношения с външния свят
Жената рядко излиза навън. Тя е склонна да разглежда влиянието на външния свят – новите идеи и тенденции – по-скоро като заплаха. Мъжът проявява голям интерес към новостите, към други начини на живот и мислене. Той представлява своего рода “упълномощен представител” на двойката, върху когото лежи отговорността за “външните отношения” и социалната интеграция на семейството. Жената по-скоро е съсредоточена върху вътрешните въпроси – безопасност, грижа, уют, нежност. Това взаимно допълване засилва зависимостта на членовете на семейството един от друг.

  Предимства и недостатъци
Главният коз на семейството крепост е стабилността. Когато партньорите поемат върху себе си определени задължения, животът става по-хармоничен. Съпрузите се стараят да избягват сблъсъци, отстъпвайки част от своите позиции. При решаването на проблемите, предпочитат традиционните, проверени начини. Спокойният живот в “крепостта” граничи с рутината. Такива отношения могат да “закостенеят”, ако от време на време партньорите не измислят нови проекти.

2. Съюз – сдружение: “Запазваме автономност…”

  Приоритети
Колкото и да е парадоксално, предварително уговореният стремеж към автономност сближава партньорите. В семейството-сдружение смятат, че съвместният живот ще спечели, ако всеки от участниците си остане господар на своята съдба, отстоява своите лични убеждения и движи собствените си дела. Да се пожертват собствените интереси за благото на семейството се възприема като поражение – и за самия съпруг, принасящ жертвата, и за отношенията като цяло.

  Разпределение на ролите
Партньорите се стремят да бъдат самодостатъчни и да се реализират във всички области едновременно: в професионалната, съпружеската, родителската, културната, гражданската. Разпределението на задълженията по полов принцип априори се отхвърля, тук цари принципът “всички са равни”. Общувайки, партньорите извличат максимална полза от своите емоции и интереси. Ако и двамата съпрузи са настроени да вземат общи решения, най-вероятно те ще могат да се договорят – нали това, което днес ги устройва, утре може да бъде преразгледано.

  Отношения с външния свят
Контактите с външния свят се ценят също толкова високо, колкото и индивидуалните особености на съпрузите. Да излизат навън (в света) заедно или поотделно, да пътешестват, да канят на гости родителите или приятелите – всичко това подхранва и обогатява диалога на партньорите, позволява им да реализират съвместни проекти. Семейството-сдружение зле понася рутината, смятайки я за източник на скука и безпокойство. Такива съюзи най-често се формират в развито общество, където има икономически и културни предпоставки за удовлетворяване на желанията и на двамата. Семействата – сдружения обикновено живеят в градовете, където партньорите могат да намерят работа, която им дава възможност за развитие и им позволява да печелят достатъчно средства.

  Предимства и недостатъци
Ако съпрузите умеят да управляват ситуацията, те ще съумеят да получат от живота всичко: и радост от съвместния живот, и възможност да се реализират като личности. Гъвкавостта в отношенията им позволява да раздават картите отново и отново, приспособявайки се към желанията и възможностите на всеки един от тях. Проблеми обикновено възникват, ако личните инетреси на съпрузите се разминават, а семейният живот става препятствие за персоналното им развитие. За да постигнат компромис, се налага членовете на семейството-асоциация да влизат често в преговори. Ако поддържането на съюза започне да изисква твърде много жертви, обикновено съпрузите вземат решение да се разведат.

3. Съюз – пашкул: “Двамата заедно срещу всички…”

  Приоритети
В семейството-пашкул царят много нежни съпружески отношения. Главната цел е да се гледат и грижат един за друг, да се забавляват и противопоставят на превратностите на съдбата, които възникват, например поради нестабилността в обществото или далеч от родината. Партньорите си създават интимно гнезденце и с всички сили го пазят от влиянията на външната среда. Както и в семейството-крепост, между партньорите се формират отношения на сливане един с друг. Съвместната дейност и подобните вкусове им дават необходимото чувство за безопасност.

  Разпределение на ролите
В семейството-пашкул партньорите имат равни задължения. Те се редуват в приготвянето на храна, почистването, заниманията с децата. В зависимост от ситуацията всеки от съпрузите може да замине да работи в друг град, например, за да печели пари. Мъжете особено се стремят да намерят убежище от всекидневните фрустрации он външния свят в кръга на семейството, ценят уюта на домашното огнище и всички ритуали, свързани с това.

  Отношения с външния свят
Обикновено семейството-пашкул се затваря в себе си, понеже не се усеща като част от обществото, в което живее. Съпрузите се чувстват самотни в големия град, понякога се объркват пред силата на “другите”. Впрочем, те не се и интересуват прекалено от външния свят. Социалната интеграция или професионалните постижения за тях са вторични ценности.

  Предимства и недостатъци
Семейството-пашкул е доста безпомощно пред материалните трудности. Съпрузите са по-склонни да се утешават взаимно, отколкото да действат. Често пъти те не са в състояние да предложат адекватна помощ. Склонни са да премълчават конфликтите, понеже всякакви разногласия се възприемат като заплаха за тяхната безопасност. Силата на семейството-пашкул е в солидарността на съпрузите. Ако околната действителност не е твърде сурова към тях, партньорите могат да живеят съвсем щастливо.

4. Съюз на паралелни светове: “Заедно, поради липса на по-добро…”

  Приоритети
Този стил на отношенията най-малко прилича на общоприетата представа за щастлива двойка. Тук, както и в семейството-сдружение, всеки съпруг има свои интереси, а отношенията между партньорите се базират върху известно безразличие един към друг. Всеки от тях се занимава със самия себе си и не е склонен да споделя душевните си преживявания със съпруга си. Всъщност, те живеят заедно само защото, по друг начин не е възможно.

  Разпределение на ролите
В такова семейство задълженията на партньорите са крайно диференцирани. С къщата се занимава изцяло жената, а освен свързаните с това задължения мъжът очаква от нея организационна подкрепа на неговите собствени начинания. Неговата работа често пъти е тежка: той не може да поеме върху себе си нито една от функциите на своята партньорка – и обратно. В техните отношения няма и сянка от сантименталност.

  Отношения с външния свят
Обикновено съпрузите живеят в истинска изолация от външния свят, в пълно неведение за това, което се случва наоколо и не са много разположени да канят на гости родителите си или съседите. Разбира се, причината съвсем не е в това, че искат да остават насаме… Впрочем, ако партньорите не се заяждат един с друг, те живеят доста спокойно.

  Преидимства и недостатъци
В такъв съюз е трудно да се намерят плюсове. Съпрузите нищо не очакват един от друг, поради което им е чуждо разочарованието от партньора. Всеки е наясно какво трябва да прави, правилата тук се установяват веднъж завинаги, което помага да се отстранят всякакви разногласия. В такива семейства цари пълен ред, а всички действия на партньорите са абсолютно предсказуеми. И макар че техните отношения изобщо не приличат на празник за душата, такъв съюз може да продължи цял живот.

5. Съюз на съмишленици: “Преди всичко – общото…”

  Приоритети
Както и семейството-крепост, този модел на двойка е разчетена за дълъг срок. Съпрузите искат да споделят една съдба, затова животът на всеки от тях се съгласува с ценностите, върху които се базира тяхното семейство. Между партньорите се установяват много близки взаимоотоншения, те подчертават своето сходство и нямат тайни един от друг. За разлика от семейството-крепост или семействотот-пашкул обаче за съпрузите е много важно да участват заедно в обществения живот.

  Разпределение на ролите
Както и в семейството-сдружение, поемайки задължения, установявайки правила и създавайки ритуали, съпрузите предпочитат да остават гъвкави. Дневният ред и задачите на всеки от партньорите се променят в зависимост от текущите задачи. Двамата са в състояние да се занимават с домакинството, освен това единият може да замени другия, което е залог за развитие на двойката. За разлика от семейството-сдружение обаче, където се ценят личните проекти на всеки, тук на преден план излизат общите интереси. За благото на семейството и обществото всеки от съпрузите е готов на известни жертви – да се премести в друг град, за известно време да напусне работата си, заради кариерата на другия или за възпитанието на децата.

  Отношения с външния свят
Партньорите вземат активно участие в живота на града, училището или благотворителни организации. Независимо, че са отворени за света обаче, те не могат да бъдат наречени “светски лъвове” (както често се случва в семействата-сдружения). Те са по-скоро пример за гражданска двойка, която се стреми да има принос в общественото благополучие.

  Преидимства и недостатъци
Предимство на съвместните интереси над личните; гъвкавост в разпределението на ролите; отворени за външния свят – това са предпоставки за дълъг и щастлив съвместен живот. Именно в такива съюзи, според думите на техните членове, разочарованията са малко, тук се смеят по-често, повече се радват на съвместните постижения, по-рядко се разделят.

Идеалният модел?

Кой от петте брачни съюзи е най-близо до идеала, до формулата на щастието? Жан Келерхал отбелязва: “Всеки стил има своите минуси и плюсове. И макар че нито един от тях не гарантира желания от всички резултат – пълното благополучие в семейството, някои модели на отношения, по мнението на допитаните, носят повече удовлетворение от други.”

Семейството-съмишленици заема първото място в класациите. Именно в този съюз усещаме цялата сила на любовта, уважението и подкрепата на партньора, получаваме повече радост от съвместния живот и общите проекти. Докато в семейството на паралелните светове обстановката понякога придобива зловещ оттенък. Ние лесно излизаме извън себе си, обвиняваме или (което не е по-добре) игнорираме другия. В семейството-крепост и семейството-пашкул небето също не винаги е безоблачно, но като цяло там се чувстваме напълно удовлетворени.

Що се отнася до семейството-сдружение, най-разпространеният в последно време модел, тук ситуацията често пъти се получава доста противоречива. “От една страна, само в този брачен съюз най-пълно се признават автономността и правото на личен живот на партньора, което предоставя огромни възможности за личностно развитие. От друга, всеки поставя на преден план своите собствени интереси, което води до постоянни кавги и понякога – до развод. Което е напълно очевидно, тъй като основният принцип на семейството сдружение е – “тръгвай си или се съревновавай.”

И така, днес става ясно, че успехът на съпружеското “предприятие” зависи не толкова от неговата форма, колкото от съдържанието му. С други думи, какъвто и да е вашият стил, трябва да искате и да сте в състояние да преодолявате всички изпитания ЗАЕДНО.

Сложно е, но е възможно. Нужно е желание и способности за преодоляване на всички препятствия заедно. Увеличаването на броя на разводите, свободните отношения в семейството, разпадащите се и отново създавани съюзи – всичко това навежда на мисълта, че всяка любовна история е ефимерна. “Общата тенденция може да ни накара да сме нащрек – предполага Жан Келерхал. – Ние вече не знаем до каква степен може да се раздаваме в семейните отоншения, за да не останем в резултат с нищо налице. Преди да преминем към по-дълбоко ниво на доверие, ние старателно претегляме всички за и против, уговаряме своите права, задължения, приноса на всеки от партньорите в общото начинание. Случва се излишната пердпазливост да убие отношенията още в зародиш”.

Да, днес съвместният живот е станал нелеко приключение, но това не означава, че успехът в него е непостижим. Ако разбира се, полагаме усилия да стигнем до него заедно.


проф. Жан Келерхал (Jean Kellerhals) е швейцарски социолог, един от съавторите на разработката “Мярката и нейната липса в двойката («Mesure et demesure du couple», Payot, 2004).

Източник