Ако отвориш сърцето си – ще дойде Любов

Ако отвориш сърцето си – ще дойде Любов,
Ако пуснеш миналото – болката ще си отиде,
Ако преодолееш страховете си –
животът ще ти направи подарък,

Ако обикнеш себе си – ще обикнеш всички.
Ако кажеш „благодаря“ на сърцето си – радост ще имаш,

Ако благословиш това, което те заобикаля –
ще усетиш неповторима лекота в душата,
Ако простиш, на онова което ти е донесло болка –
ще изпиташ вътрешен мир.

Ако не си припрян в делата си – вече си успял,
Ако си готов да откриеш „звезда“ – вече си я намерил,

Ако си познал себе си – познал си цяла Вселена,
Ако си приел себе си – приел си Живота в неговата цялост.

Ако си се доверил на Живота – ти си в мъдри, любящи ръце,
Ако знаеш, че Живота е този, който те води –
ти си вече победител,

Ако уважаваш себе си –
ще бъдеш във връзка със съвършенството в теб,
Ако вярваш в себе си – Животът ще те подкрепи.

Ключът е в теб самия.
И ти носиш пълна отговорност пред себе си и Живота.

Ти си причината и следствието.
И изборът винаги е бил до теб.

Мъдрост от Тибет