Ако отвориш сърцето си – ще дойде Любов

Ако отвориш сърцето си – ще дойде Любов,

Ако пуснеш миналото – болката ще си отиде,

Ако преодолееш страховете си –

животът ще ти направи подарък,

Ако обикнеш себе си – ще обикнеш всички.


Ако кажеш „благодаря“ на сърцето си – радост ще имаш,


Ако благословиш това, което те заобикаля –


ще усетиш неповторима лекота в душата,


Ако простиш, на онова което ти е донесло болка –


ще изпиташ вътрешен мир.


Ако не си припрян в делата си – вече си успял,


Ако си готов да откриеш „звезда“ – вече си я намерил,


Ако си познал себе си – познал си цяла Вселена,


Ако си приел себе си – приел си Живота в неговата цялост.


Ако си се доверил на Живота – ти си в мъдри, любящи ръце,


Ако знаеш, че Живота е този, който те води –


ти си вече победител,


Ако уважаваш себе си –


ще бъдеш във връзка със съвършенството в теб,


Ако вярваш в себе си – Животът ще те подкрепи.


Ключът е в теб самия.


И ти носиш пълна отговорност пред себе си и Живота.


Ти си причината и следствието.


И изборът винаги е бил до теб.

 

Мъдрост от Тибет

Източник: https://vidislava.com