Бог има план за всеки човек. И за теб има план. Послушай сърцето си и ще разбереш какъв е!

Само след като намерим истинското си място в живота, можем да изпълним всичко, за което мечтаем.

Вашият истински проблем, всъщност единственият проблем, който сте имали някога, е да намерите истинското си място в живота. Намерете това, а всичко останало ще последва почти автоматично.
Вие ще бъдете напълно щастливи; а след щастието ще дойде и здравето. Вие ще бъдете много проспериращи. На вас ще ви се даде всичко, за да посрещнете всичките си нужди, а това означава, че вие имате съвършена свобода; защото бедността и свободата не могат да вървят заедно.

Докато не сте намерили истинското си място в живота обаче, никога няма да бъдете истински щастливи, без значение колко пари или признание можете да придобиете. А докато не сте щастливи, вие няма как да бъдете здрави и свободни.

Който и да сте, Бог не може да ви е направил без определена цел – от универсална гледна точка. Вселената е вселена; това означава, че тя е единна хармония, Божествена схема. Следователно, там не може да има такова нещо като неудачник, или нежелано и ненужно парче като цяло. Това не може да се случи – Бог да е създал духовна единица, като например вас, без да има специална цел предвид, а това означава, че за вас има определено и специално място в неговия план.

Но как може да намерите истинското си място в живота? Има ли някакви средства, чрез които може да се открие какво наистина е онова, което Бог желае вие да направите?

Отговорът е Божествено прост – дори в досегашния ви живот от време на време сам Бог е прошепвал в сърцето ви какво е това прекрасно нещо, което той иска да бъдете, да направите, да имате. И това прекрасно нещо не е нищо друго, освен онова, което наричаме Желание на Сърцето.

Нищо по-малко от това. Най-голямата тайна, свещеното желание, което лежи дълбоко в дъното на сърцето ви, онова прекрасно нещо, което едва посмявате да погледнете или помислите – нещото, за което по-скоро бихте умрели, отколкото някой друг да узнае, защото изглежда толкова далечно и отвъд всичко, което сте, или имате в момента, че ви е страх, че ще бъдете жестоко осмени, ако самата мисъл за това стане известна другиму….

И раждането на това чудно явление във вашата душа е гласът на Самия Бог, който ви казва да се изправите и да се изкачите високо, защото има нужда от вас.

Хората се стараят отчаяно да получат здраве, да получат благополучие, да получат щастие, да получат успех в живота си, да се сдобият с артистични или литературни дарби, да получат велики нови идеи – всичко това да дойде отвън. И, разбира се, те се провалят постоянно, защото ние не можем да „получим“ нищо отвън навътре.

От каквото и да се нуждаете, за да се притечете в отговор на този призив, ще бъде осигурено от Бога. Пари, възможности, познания, опит, свобода, свободно време, сила и смелост – той ще уреди всичко, ако става дума за Него, а не за вас самите.

Онова, което желае сърцето, е гласът на Бога и този глас трябва да бъде последван. Рано или късно.

Силата на мисълта – Емет Фокс, emmetfox.net

Издателство: Жануа’98, janua-98.com

Източник: http://mostzaknigi.com/