Да приемаш другите такива, каквито са, означава да ги обичаш!

Когато отвръщаме с любов към всичко, което ни се случва, се научаваме на доброта и откриваме висшия смисъл на живота си.

Психологията ни е обучила да мислим, че трябва да предаваме честно всичките си чувства, защото емоциите представляват „истината“ за дадена ситуация. Това е заблуда. Емоциите представляват само част от истината. „Истината“ винаги е многостранна.

Вероятно ви се е случвало да премислите отново някой скандал и да се изумите, че сте се ядосали толкова много за нещо, което вече ви се струва незначително и смешно. В момент на ярост ви обземат всевъзможни мисли, които изглеждат „истински“, но всъщност просто отразяват силата на гнева ви в този момент. Да изразявате тази „истина“ или да действате съобразно нея, е лудост: никоя връзка не би могла да оцелее при този безкомпромисен, буквален вид „честност“.

Загуба на време е да смятате, че знаете пълната истина за друг човек. Получавате единствено усещането, че сте „прави“: основната награда на наивника. Единственото, което наистина ще ви помогне, е да развиете силата да преформатирате отношенията по позитивен начин. Не сте способни на това, докато сте уловени в непосредствените си реакции; Активната любов ви дава силата да ги надмогнете.

Това е истинската мощ на духовния подход към психологията. Той ви учи как да активирате висши сили, които са по-силни от вашите емоции. Тези сили няма да заместят емоциите ви, но ще ги трансформират. Когато спрете да прахосвате енергия за повърхностни раздразнения, важните неща в живота ви ще ви въздействат по-силно.

Активната любов ви обучава да приемате другите такива, каквито са. Всички хора в живота ви са несъвършени – или заради нещо, което са правили в миналото, или заради нещо, което не могат да променят в настоящето. Фиксирането върху тези неща унищожава взаимоотношенията. Трябва ви инструмент, с който да приемате хората такива, каквито са.

Когато някой ви ядоса и не можете да си избиете мисълта за този човек от главата, вие се поставяте в ситуация на изчакване, докато светът продължава напред. С помощта на Активната любов ще почувствате как сърцето ви се разширява, за да обхване света от безкрайна любов, която ви заобикаля.

Как да използвате Активната любов?

  • Използвайте Активната любов в момента, когато някой направи нещо, което ви разгневи.
  • Използвайте Активната любов, когато установите, че съживявате някоя лична несправедливост, независимо дали в близкото или далечното минало.
  • Използвайте Активната любов, за да се подготвите за сблъсък с трудна личност.

Инструментите – Фил Стъц, Бари Майкълс, thetoolsbook.com/about/

Издателство: Бард, bard.bg

Източник: http://mostzaknigi.com