Да си доволен от съдбата и живота си, това е лек ~ Възхвала на 100-те лекарства

От най-древни времена мъдреците са се стремили да вършат добро, дори и в най-незначителното. Не оставяли непоправена дори и най-малката грешка. Ако постъпваш по такъв начин, може да се каже че ти приемаш лекарство.

Съществуват 100 вида такива лекарства:

1. Да съблюдаваш принципите на движение и покой, това е лек.
2. Да се стремиш към гъвкавост на тялото и мекота на характера, това е лек.
3. Да се стремиш към колкото може по-широка проява на добросърдечност, това е лек.
4. Да не мислиш за изгода и да се ръководиш от дълга си, това е лек.
5. Да спазваш мярка във всичко, това е лек.
6. Да не взимаш повече от това, което ти се полага, това е лек.
7. Да не се поддаваш на съблазни на плътта, това е лек.
8. Да се избавяш от желанията на сърцето (прекомерните амбиции), това е лек.
9. Въпреки неприязънта, която може да изпиташ, да проявиш любов, това е лек.
10. Да се стремиш към разумно използване на всичко (не прекалявай в нищо), това е лек.
11. Искрено да желаеш на хората щастие, това е лек.
12. Да спасяваш в беда, да помагаш при трудности, това е лек.
13. Да помагаш на глупавите и наивните да се превъзпитат, това е лек.
14. Да призоваваш склонните към объркване да се поправят, да намерят верния изход, това е лек.
15. Да предпазваш младите и незрелите от грешки, това е лек.
16. Да просвещаваш и съветваш заблудените и грешащите, това е лек.
17. Да помагаш на старите и слабите, това е лек.
18. Да използваш силата си, за да помагаш на хората, това е лек.
19. Да съчувстваш на изоставените и да жалиш самотните, това е лек.
20. Да си милостив към бедните и да помагаш на просешките подаяния, това е лек.
21. Заемайки високо положение, да служиш на по-низшите, това е лек.
22. Да  си скромен и отстъпчив в речта си, това е лек.
23. Да се отнасяш с почит и уважение към по-младшите по ранг, това е лек.
24. Да не настояваш за връщането на стари дългове, това е лек.
25. Да си способен на искрено съчувствие при беда, това е лек.
26. Да си правдив в думите, да запазиш искреност и доверие в другите хора, това е лек.
27. Да не спориш кой прав, кой крив, това е лек.
28. Да се откажеш от увъртания и да се стремиш към прямота, това е лек.
29. Ако се сблъскаш с агресия, не реагирай грубо, това е лек.
30. Ако те оскърбят, не затаявай обида, това е лек.
31. Да страниш от злото и да се стремиш към доброто, това е лек.
32. Отстъпвай на другите най-хубавото, оставяй за себе си най-лошото, това е лек.
33. Да отстъпваш по-голямото, като взимаш за себе си по-малкото, това е лек.
34. При среща с мъдрец, критично оценявай себе си в сравнение с него, това е лек.
35. Да не се изтъкваш и да не се стремиш към показност, това е лек.
36. Да не претендираш за заслуги, а да поемаш най-трудното, това е лек.
37. Да не се хвалиш с добродетели, това е лек.
38. Да не премълчаваш заслугите на другите хора, това е лек.
39. Да не се оплакваш при тежка работа, това е лек.
40. Да скриваш тайното зло (лоши мисли, които знаеш срещу други хора) , това е лек.
41. Ако си богат, да помагаш на бедните, това е лек.
42. Издигайки се, да умееш да се владееш, това е лек.
43. Ако си беден, да не се оплакваш, това е лек.
44. Да не преувеличаваш своето значение, това е лек.
45. Добре да се отнасяш към успехите на другите, това е лек.
46. Да не обичаш тайната корист, това е лек.
47. С тайна добродетел да правиш милосърдие, това е лек.
48. Да не псуваш и да не обиждаш нищо, това е лек.
49. Да не обсъждаш другите хора, това е лек.
50. Да говориш благи думи и добри речи, това е лек.
51. За бедите и болестите си да обвиняваш себе си, това е лек.
52. Да не се отклоняваш от трудностите, това е лек.
53. Като правиш добро, да не се надяваш на отплата, това е лек.
54. Да не псуваш домашните животни, това е лек.
55. Да пожелаваш на хората изпълнение на техните желания, това е лек.
56. Да успокояваш сърцето си, когато се запътваш към храм, това е лек.
57. Да постигаш мир в сърцето си и да успокояваш ума си, това е лек.
58. Да не помниш старо зло, това е лек.
59. Да изправяш заблуждение (за себе си и за другите) , това е лек.
60. Да слушаш съвети и да се стремиш към промяна, това е лек.
61. Да не се месиш в чужди дела, това е лек.
62. Да сдържаш гнева и раздразнението си, това е лек.
63. Да се освобождаваш от потоците мисли, това е лек.
64. Да почиташ възрастните, това е лек.
65. И при затворени врати строго да внимаваш за себе си (не само пред обществото, но и когато си сам) , това е лек.
66. Да възпитаваш у себе си синовна обич и любов между роднините (лошите връзки в семейството дисхармонизират) , това е лек.
67. Да изкореняваш злото и да поощряваш доброто, това е лек.
68. Да живееш в чистота и честност, това е лек.
69. Да съхраняваш верността, помагайки на хората, това е лек.
70. Да се бориш с подозрението и да се избавяш от съмнения, това е лек.
71. В покой да бъдеш добър и приветлив, това е лек.
72. Да почиташ и уважаваш написаното от мъдреците, това е лек.
73. Да мислиш за божественото и да помниш за Пътя (ДАО) , това е лек.
74. Извършвайки важно дело, да не обръщаш внимание на умората, това е лек.
75. Да почиташ небето и да уважаваш земята, това е лек.
76. Да опазваш покоя си при отсъствие на стремежи, това е лек.
77. Да бъдеш доброжелателен и скромен, това е лек.
78. Да разпространяваш мъдрост, това е лек.
79. Да оказваш почит на светците (трите чисти – Лао Дзъ и 2 небесни божества) , това е лек.
80. Да не се стремиш да натрупваш богатство, това е лек.
81. Да не нарушаваш заповеди и забрани, това е лек.
82. Честност, безкористност, вяра и доверие, това е лек.
83. Да не си алчен по отношение на богатство и пари, това е лек
84. Да се радваш на това, че у човека има енергия и морал, това е лек.
85. Да поносиш тежък товар на някой старец, това е лек.
86. Да се избавяш от емоции и да се отказваш от прибързаности, това е лек.
87. Да се стремиш да подбуждаш хората към добро, това е лек.
88. Имайки богатство, да бъдеш милосърден, това е лек.
89. Да бъдеш добър по сърце и отзивчив в мислите си, това е лек.
90. Ползвайки се с високо положение, да вършиш добрини, това е лек.
91. Ако колата ти е празна, помогни на онзи, който е претоварен, това е лек.
92. Да критикуваш откровено като спазваш принципите на верността, това е лек.
93. Да се стараеш да поделиш това, което имаш, с нуждаещите се, това е лек.
94. С добро да мислиш за мъртвите, това е лек.
95. Да избавяш от зло себе си и другите, това е лек.
96. Да си доволен от съдбата и живота си, това е лек.
97. И при най-тежката мъка да не заразяваш с мъка другите, това е лек.
98. Да отстъпваш на другите, това е лек.
99. Да пестиш вътрешното (енергия, дух, тяло, чувства), това е лек.
100. Да създаваш живот , това е лек.

Лао Дзъ казваше:

Това са стоте лекарства. Нали болестта възниква у човека във връзка с грешките и греховете, които той

Джан Дзюнфан, “Седем книги от облачната библиотека”