Дийпак Чопра: Съзнанието вижда себе си

Основна функция на съзнанието е да покаже себе си. А сянката е онази наша страна, която ни спира да разпознаем чувствата си и да развием истинското си аз. Повече за начините да ги опознаем, в следващите цитати от книгата Ефектът на сянката на Дийпак Чопра, Мариан Уилямсън и Деби Форд.

Сянката губи силата си, когато съзнанието престава да бъде разделено. Когато няма вътрешно раздвоение, няма какво друго да се види, освен аза. Няма тайни отделения, затвори, килии, под които нещо да се скрие. Съзнанието вижда себе си. Това е неговата основна функция, но както ще открием, от тази проста функция може да се роди нов аз и рано или късно – нов свят.

Когато открием, че се борим с греха и злото, отдавна сме изгубили от погледа си основния факт, който би могъл да ни донесе избавление. И той няма нищо общо с дявола. Този основен факт е, че сами сме дали живот на сянката, вземайки прости решения. Следователно, за да излезем от това състояние, трябва само да вземем обратните решения.

Разделил съм тези решения и стъпките, водещи към тях, в четири категории:

1. Спрете да проектирате.

2. Освободете се от пристрастията и привързаностите и оставете нещата да отминат.

3. Престанете да съдите себе си.

4. Обновете своето емоционално тяло.

Осъзнайте какво правите: Лесно ли е да разберете, че проектирате? Един от ключовете е негативността – проекцията никога не е неутрална. Тя се проявява като негативна енергия, защото онова, което прикрива, е негативно. Ето че това може да ви е от полза. Вие знаете кога се чувствате ядосани или неспокойни. Това са чувства на сянката. Но когато насочвате гнева си към някого или нещо, когато навсякъде виждате причини да се боите (присъства негативност), това е ясен пример за проекция. Надявам се, че правите разлика между чувствата и тяхното проектиране: да се чувствате ядосани е полезно, докато да насочвате гнева си към някого под формата на обвинение – не е. Обществото има интерес да продължаваме да се обвиняваме, защото мисленето „ние срещу тях“ е начин – твърде лош начин – да поддържа своята цялост.

Влезте в досег със скритите чувства. Веднага щом осъзнаете, че проектирате скрито чувство, това е моментът, в който трябва да влезете в досег с него. Не отлагайте. Възможността затваря вратата си много бързо. Но преди това да се случи, има пауза. Точно преди да издигнете защитата си, всъщност чувствате това, което не искате да чувствате.

Когато откриете начини да преодолеете упорството на негативността, все по-малко ще сте привързани към нея.

За това ще ви помогнат следните твърдения:

„Мога да преодолея това. То няма да трае вечно“.

„Чувствал съм се така и преди. Мога да се справя с това“.

„Няма да се почувствам по-добре, ако си го изкарам на друг“.

„Никой не печели от обвиненията“.

„Когато давам израз на тези емоции, после съжалявам и се чувствам гузен“.

„Мога да проявя търпение. По-добре да изчакам и да видя дали няма да ми мине след малко“.

„Не съм сам. Мога да повикам някого, който да ми помогне в този лош момент“.

„Аз съм много повече от чувствата си“.

„Настроенията идват и си отиват, дори най-лошите“.

„Знам как да намеря своя център“.

Ако съумеете да превърнете в своя истина което и да е от тези твърдения, ще добавите нови умения към начините да се справите със сянката.

Ефектът на сянката – Дийпак Чопра, Мариан Уилямсън, Деби Форд, deepakchopra.com, marianne.com, debbieford.com

Издателство: Хермес, hermesbooks.com