Тънкостите на привличането на желаното от нас

Защо процесът на привличане работи само при някои хора? Какво го спира? – Енергията на привличане откликва не само на това, което желаем и избираме съзнателно, но и на онова, от което се страхуваме, искаме да отблъснем или избираме несъзнателно. Как да го избегнем? Отговор от автора на книгата Разговори с Бога – Нийл Доналд Уолш, в следващия откъс от книгата му По-щастлив от Бог.

Изборът от „полето на безкрайните възможности“, както го нарича моят приятел Дийпак Чопра, е деликатен процес. Важно е над какво фокусираме вниманието си, независимо дали го искаме, или не, дали го правим съзнателно или несъзнателно.

Например ако съзнанието ви е съсредоточено над това да удвоите доходите си през идната година, но след час или на следващия ден ви е хрумнала друга мисъл, а именно, че ще бъде почти невъзможно да го постигнете – ако сте си казали: „Хайде, бъди разумен, постави си цел, която поне можеш да достигнеш!, – тогава вие сте избрали по-късно появилата се идея. Без значение е дали първоначално сте искали точно това, вашата сила винаги действа, Личното Съзидание не спира да функционира.

Този механизъм е в ход не само по отношение на последната ви мисъл или идея, но и по отношение на онази, върху която се съсредоточавате най-често и най-емоционално.

Това обяснява защо някои хора, които се опитват да използват процеса, за да се сдобият с нещо, което отчаяно желаят, често се сблъскват с това, което те наричат „провал“. Те казват: „Виждате ли, процесът не работи!“

Всъщност той действа идеално. Ако усетите, че отчаяно искате нещо, и ако си повтаряте „Искам* това!“, вие оповестявате пред света, че в момента го нямате.

(Освен ако не използвате думата „искам“ само образно. Повечето хора не го правят. Когато казват, че „искат“ нещо, то се дължи на факта, че съвсем ясно усещат, че в момента го нямат.)

Докато се придържате към тази мисъл, не можете да получите желаното, защото не можете да изпитате от една страна онова, което от друга страна признавате – че нямате.

Например твърдението „Искам повече пари“ може не само да не ви донесе повече  пари, а всъщност да ги отблъсне към вас. Това се дължи на факта, че Вселената има само един отговор в речника си: „Да“. Тя ви слуша много внимателно и най-вече се вслушва в онова, което чувствате.

Чувството е езикът на душата. Ако вие непрекъснато повтаряте: „Искам повече пари“, и Вселената „усети чувството“, съпътстващо това желание, а то е усещането за липса, тя ще откликне точно на него.

Тук става дума за сила. За сила, която действа като магнит. Не забравяйте, че чувството е енергия,  а по отношение на енергията – което си прилича, се привлича. Затова Вселената ще каже „да“ и вие ще продължите да искате още пари.

Ако си мислите: „Искам повече любов в живота си!“, Вселената ще каже „да“ и вие ще продължите да искате повече любов в живота си.

При използване на Енергията на Привличането думата „аз“ е ключът, който задвижва механизма на проявлението.

Затова когато ви „се струва“, че Личното Съзидание не действа, това се дължи единствено на факта, че Енергията на Привличането ви е довела онова, което вие сте избрали по невнимание, а не онова, което сте си мислили, че избирате.

Ако силата не беше винаги включена, ако процесът невинаги действаше, вие можехте да имате една единствена положителна мисъл за нещо и резултатът непременно щеше да се прояви в реалния ви живот. Обаче процесът действа непрекъснато, а не само от време на време, и се захранва от онова, което усещате най-дълбоко и най-трайно. Затова една-единствена много положителна мисъл във вихъра на не толкова позитивни идеи и проекции едва ли ще предизвика желания резултат.

Важното е да запазвате положителната си нагласа сред морето от негативизъм. Важно е да знаете, че процесът винаги действа, дори когато не ви изглежда така.

*Игра на думи. На английски want означава „искам“ и „липсва ми“. – Б.р.

По-щастлив от Бог – Нийл Доналд Уолш, nealedonaldwalsch.com

Издателство: Хермес, hermesbooks.com