Онези хора, които обичаме, и онези, които ненавиждаме, са наши огледални образи

Онези хора, които обичаме, и онези, които ненавиждаме, са наши огледални образи.

Човешките взаимоотношения са един от най-ефективните методи за придобиване на осъзнатост. Благодарение на огледалото на взаимоотношенията – на всички отношения без изключение – можем да влизаме в разширено…

Човешките взаимоотношения са един от най-ефективните методи за придобиване на осъзнатост. Благодарение на огледалото на взаимоотношенията – на всички отношения без изключение – можем да влизаме в разширено състояние на съзнанието.

Ние се отразяваме един друг, и трябва да се научим да виждаме себе си в другите. Това се нарича огледало на взаимоотношенията. В такова огледало можете да различите своята духовна същност. Оглеждайки се наоколо, ще виждате отражение на себе си.

Отношенията са инструмент за духовно развитие, а единното съзнание – тяхна крайна цел. Ние всички сме неразделна част от универсалното съзнание, но истинският пробив се случва, когато съществуващите между нас връзки, ние започваме да забелязваме в ежедневието.

Онези, които обичаме, и тези, които не можем да търпим – всички те са наши огледала. Кои харесваме? Тези, чиито характеристики са подобни на нашите. Ние искаме да бъдем близо до такива хора, защото се чувстваме добре в тяхното общество.

А хората, чийто характери ни напомнят за тези наши свойства, които ние старателно потискаме в себе си, ние не харесваме особено. Така че, ако някой предизвиква у вас постоянно неприязън, знайте: този човек има нещо общо с вас, но това „нещо“ не ви харесва особено.

Ако сте били склонни да приемете тези качества, те биха престанали да ви дразнят.

Когато се хванете да мислите, че някой ви е симпатичен, определете какво именно в този човек ви е харесало. Красота, елегантност, изисканост, влияние, сила, интелигентност? Във всеки случай трябва да знаете: определеното от вас качество ви е присъщо и на вас. Не отхвърляте това – и вероятно животът ви ще стане по-пълноценен.

Същото важи и за тези, които не ви харесват вас. Установявайки контакт с истинската си същност, вие трябва да разберете и да приемете не най-добрите черти на характера си. Съвместното съществуване на противоположности – това е основата на Вселената.

Ако някъде дълбоко у вас се крие страхливец, вие никога няма да бъдете храбър. Няма да бъдете и щедри, ако вътре у вас има скъперник. Човек може да бъде добродетелен само в случая, когато заедно с добродетелите у него са се настанали и техните противоположности. “

Дийпак Чопра – Спонтанно осъществяване на желанията