Седемте основни огледала на есеите

Истинското сакрално взаимоотношение започва със самите нас, защото всички взаимоотношения са отражение на това, което сме ние. Да, вероятно партньорът ви наистина прави дразнещи неща. Въпреки че той може действително да се държи по определен начин, вие сте тези, които се чувствате провокирани. Затова, преди всичко, вие сте във взаимоотношения със самите себе си.

Винаги ни се напомня за самите нас, в което и да е взаимоотношение, но особено в онези, в които сме особено близки с някого. Това също означава, че там ще видим най-хубавите части от себе си, както и онези, които могат да станат дори по-добри.

Съществуват седем основни огледала за изграждане на сакрални взаимоотношения и те са основани на учението на есеите и са ни представени от Джеймс Джилиънд. Тъй като живеем в свят, изграден върху закона на привличането, всичко, което мислим или казваме, ще привлече или онова, което искаме, или онова, което отричаме. Това е така заради енергията, която постоянно излъчваме към Вселената. Затова знаем, че поемането на пълната лична отговорност за всичко, което някога сме направили, казали или помислили в този живот или в някой друг, е първото фундаментално качество за създаването на едно сакрално взаимоотношение. А възприемането на всичко като огледало, което само отразява части от самите нас е следващата фундаментална идея.

Седемте огледала на сакралното взаимоотношение

Първото огледало отразява това, което сме ние самите. Нещо, което правим, в което грешим или с което нараняваме някого.

Второто огледало отразява онова, което осъждаме. Това е нещо, от което сме били наранени или нещо, в което обвиняваме някого. Или пък, което сме извършили в миналото и не сме си простили. Добре е да знаем, че когато осъждаме някой друг с емоционален заряд – е много вероятно да осъждаме самите себе си.

Третото огледало отразява нещо, което сме изгубили, което сме дали или което ни е било взето. Когато видим нещо, което обичаме в някой друг, то обикновено е нещо изгубено, отдадено или което ни е било откраднато в живота. Всяко взаимоотношение е със себе си и често се опитваме да си върнем онова, което сме изгубили, дали или ни е било взето като деца. Всичко това може да бъде поправено вътре в самите нас.

Четвъртото огледало отразява нашата най-незабравима любов. Тя може да бъде определен начин на живот, загуба или недоизживяно взаимоотношение. Често това е предишен живот, в който след някакво преживяване сме си направили грешен извод. И той се пресъздава отново и отново, докато се впише в душата ни като мъдрост.

Петото огледало отразява бащата и майката. Казват, че встъпваме в брак с баща си или с майка си. Също така често ставаме като тях, повтаряйки добрите и не толкова добрите модели на поведение, които сме усвоили като деца. Родителите ни са като Богове за нас, докато сме малки, и затова ще прехвърляме върху партньорите си някои аспекти от отношенията ни с тях. Изборът на партньор нерядко е основан на взаимоотношенията ни с нашите бащи и майки.

Шестото огледало отразява търсенето на тъмнината или това, което е известно като тъмната нощ на душата. Това се случва, когато се срещаме с най-големите предизвикателства, с най-големите ни страхове и събираме средства, така че да се изправим пред тях и да ги разрешим. Най-важното, което трябва да запомним е, че душата ни дава тези възможности, за да израстваме и да се развиваме и че не сме жертви.

Седмото огледало отразява начина, по който възприемаме себе си. Другите ще се държат с нас точно така, както ние се държим с нас самите и както се възприемаме. Ако не се уважаваме достатъчно и смятаме, че не заслужаваме да получим любов или ако не виждаме красотата си, другите ще отразяват това и няма да ни оценяват или да забелязват красотата ни. Ако сме жестоки и студени към останалите хора е много вероятно и те да се отнасят с нас така. Важно е да се научим как да бъдем състрадателни към себе си и да се обичаме и да се приемем такива, каквито сме без да се осъждаме. Запомнете, че единствената причина, който и да е да има власт над нас е, че той има нещо, което ние искаме. Може би това нещо, независимо дали е любов, радост или връзка с Висшата сила е възможно да бъде намерено в самите нас.

Тези седем огледала са просто насоки, които можем да използваме, за да определим докъде сме стигнали в израстването и себеосъзнаването си. Създаването на едно сакрално взаимоотношение изисква да се справим с бъркотията в нас, да излекуваме раните, които ни пречат да имаме онова, които искаме, и да си върнем обратно силата там, където сме я дали доброволно или против волята си.

Когато отделим време да работим върху отношението към себе си, първо трябва да започнем да забелязваме промените, които се отрязват обратно към нас чрез начина, по който се справяме с живота си. Ще видим разликите в интимната ни връзка. Всички взаимоотношения са сакрални, ако изберем да ги възприемаме по този начин, но запомнете, че онова със самите нас е най-важното, което имате.

Грег Брейдън

Източник: https://amaranthp.wordpress.com