Как да разпознаем манипулаторите и да се предпазим от тях

В ежедневието си всеки един от нас среща много и различни хора, с които общува на различни нива – дали в работата, в метрото, в сладкарницата или дори у дома. С всички тези хора ние имаме различни взаимоотношения, в зависимост от  степента на доверие, което проявяваме към тях. Но истината е, че колкото повече се доверяваме на някого, толкова повече се излагаме на риск, да бъдем подложени на така наречената психологическа манипулация.

Да не забравяме неписаното правило-където има комуникация, има и манипулация.

Не е задължително този тип социално влияние да е винаги негативно. Всъщност съществуват много случаи от ежедневието ни, в които то може да се окаже и благотворно – например, когато медицинско лице се опитва да повлияе на свой пациент да промени саморазрушителните си навици. Този тип социално влияние не се възприема като опасно, първо заради положителните си цели и второ поради факта че предполагаемият „манипулатор“ не принуждава своята „ жертва“ да приеме неговото влияние.

Но ние няма защо да се пазим от този вид благотворни социални влияния. Задачата ни е да стоим далеч от другия вид такива, а именно тези, които биха могли да ни навредят.

Манипулаторът, както ще го наричаме от тук насетне, е човекът, който се опитва да упражни своето социално влияние върху нас, главно по две причини – за да ни използва като средство за постигане на собствените си цели или просто защото…е такъв.

Манипулаторът е човек, който изпитва потребност да контролира хора, събития и ситуации, както се казва, да държи конците в свои ръце, често не се спира пред нищо и използва разнообразни манипулативни методи за реализиране на своята цел. Внимание,  тези похвати много често активират емоционалната страна на жертвата, което прави рационалното обмисляне на ситуацията обременено и не съвсем адекватно, което, разбира се, прави трудно разкриването на измама чрез манипулация. Такива манипулативни методи могат да бъдат както похвалите и комплиментите, така и предизвикването на съмнения в личните качества на „жертвата“,  изнудването или вменяването на чувство за вина. Тези хора са навсякъде около нас и разпознаването им се оказва не толкова лека задача. Но въпреки това има редица фактори, чрез които един манипулатор може да бъде идентифициран. Така например тези хора винаги прехвърлят собствената си вина върху друг, обожават да играят ролята на жертва, настроенията и поведението им се променят често, в зависимост от публиката. Тези хора не изпитват чувство на емпатия и емоционална обвързаност. Предлагаме ти да се запознаеш с няколко разновидности на изкусния манипулатор.

  1. Манипулаторът „ с фалшива усмивка“ е най-често срещаният сред вида си. Той е симпатичен и приветлив към останалите, винаги усмихнат и комуникативен. По много коварен начин се добира до своите цели, като действа безскрупулно и няма да се посвени да използва всичките му познати техники, с които да те заплени, предразположи и да те заплете в измамната си мрежа, така че докато с наслада ти смуче кръвта, ти ще се чудиш дали да не му спретнеш една баница просто така, за черните му очи.
  2. Очарователният манипулатор разработва своята стратегия в хода на действието и според посоката, в която поеме развоят на ситуацията. Разбира се, неговата стратегия работи за това той да бъде доминиращата фигура в настоящите взаимоотношения, неговите потребности да бъдат задоволени, желанията му да бъдат изпълнени и изобщо винаги да бъде в по-добрата позиция. Този тип имат винаги добър вкус по отношение на бижута, скъпи коли и вещи. При пряка комуникация винаги гледа в очите, задава неудобни въпроси и се опитва да измъкне възможно най-много информация от вас. За сметка на това, ако някой прояви интерес към него, едва ли ще получи ясен отговор. И ако същият този някой посмее да поиска и услуга, трябва да е наясно, че ще плати най-малко двойна цена за тази си смелост.
  3. Солидарният манипулатор – него можем да разпознаем по това, че за всяка извършена от него услуга, той се старае да вмени у другия чувство за дълг, експлоатация и винаги твърди, че ответната страна е получила много повече, отколкото някога е дала или може да даде.
  4. Образованият манипулатор – винаги говори с възторг за образованието си и класата си, за опита си. Той презира всички, които са под неговото ниво и се учудва на тяхното невежество и липса на класа. Има умението да убеждава останалите да правят това, което му се иска. Изкусен лъжец и прави впечатление на човек, който разбира от всичко.
  5. Срамежливият манипулатор е много рядък вид и поради тази причина е трудно да бъде разпознат. Той не натрапва присъствието си и своите мисли и желания винаги предава посредством друг човек. Обича да влиза в ролята на уязвим и слаб човек, който действа безопасно. Но съвсем не е така.
  6. Манипулаторът насилник. Той се открива лесно, отличава се с насилие, постоянна критика и недоволство от действията на околните. Това са обременяващи и неприятни хора, често показващи агресия без видима причина.

Как да се предпазим от манипулатора?

На първо място трябва да знаем, че манипулацията не вирее сред хора, които имат високо ниво на автономност, които са достатъчно зрели, за да съдят сами за своите собствени действия, да носят отговорност за постъпките си и не позволяват на останалите да ги контролират чрез изкуствено вменяване на чувство на дълг или вина.  При установяване на ситуация, в която човек е манипулиран, вариант е просто да се прекъснат взаимоотношения с манипулатора, да не му се дава лична информация, ако между двете страни има делови отношения, всичко трябва да бъде изрядно документирано, без условия за компрометиране на отношенията.

И последно – манипулаторът никога не се променя. Дори и разобличеният такъв. Независимо от колко кладенеца носи вода, за те убеди в противното.

Източник: https://glamgirls.bg