Гладуването регенерира стволови клетки и обръща имуносупресията след три дни

Какво става, ако ключът към поддържането на жизнена имунна система е просто да не се яде в продължение на няколко дни два пъти годишно? Изследователи от Университета на Южна Калифорния в Лос Анджелис казват, че периодичното, продължително гладуване (да не се яде за между два до четири последователни дни в даден момент) не само защитава срещу вреди на имунната система, но също така насърчава регенерацията, особено при пациенти, които са вече с отслабена имунна система.

Валтер Лонго, Професор по геронтология и биологични науки в училището по геронтология USC Дейвис и директор на Институт по дълголетието USC, разглежда ефектите на гладуването при мишки и хора, като наблюдава, че когато тези бозайници гладуват, техният брой на бели кръвни клетки намалява. Резултатът е, че телата им „рециклират“ старите имунни клетки, като по този начин предизвикват производство на нови имунни клетки, които да ги заменят.

С течение на времето имунните клетки могат да се износят и да спрат да функционират на оптимални нива. Преди се е смятало, че не може да се направи много, за да се преодолее това, освен процедури със стволови клетки. Все пак, това най-ново изследване показва, че периодични цикли на гладуване всъщност задействат някакъв регенеративен ключ в тялото, променяйки сигналните пътища за хемопоетичните стволови клетки, които генерират кръвта и имунитета.

„Не можехме да предвидим, че продължителното гладуване би могло да има такъв забележителен ефект за насърчаване регенерация на база на стволови клетки на хемопоетичната система“, заявява Лонго, който държи съвместна среща в Колежа за букви, изкуства и науки Дорнсиф на USC.

„Когато гладувате, системата се опитва да пести енергия, и едно от нещата, които може да направи, за да спести енергия, е да рециклира много от имунните клетки, които не са необходими, особено тези, които може да са повредени. Това, което започнахме да забелязваме в работата ни с хора и животни е, че броят на белите кръвни клетки намалява с продължително гладуване. Тогава, когато отново започнете да се храните, кръвните клетки се връщат. Така че започнахме да мислим. Добре, откъде идват?“

Периодичното гладуване може да помогне за поправяне на автоимунни нарушения, включително и тези, предизвикани от ваксини

Докато изследването се фокусира основно върху пациенти на химиотерапия, чиито имунни системи са опустошени от това смъртоносно, отровно лечение, последствията от изследването се отнасят и за други състояния, като автоимунни заболявания. Чрез предизвикване производството на нови, неповредени имунни клетки, гладуването може да помогне на хората, които страдат от това, за което системата отдавна твърди, че са нелечими заболявания.

Както се оказва, продължителното гладуване принуждава организма да използва запасите от глюкоза, мазнини и кетони, както и значителна част от съществуващите бели кръвни клетки. По същество гладуването действа като вид детоксикация, изчиствайки старото, така че да може да бъде заменено с новото. Изследователите казват, че по същество, резултатът е формиране на цяла нова имунна система.

По конкретно, продължителното гладуване помага за намаляване нивата на ензим, известен като РКА, или протеин киназа А, за който по-ранни изследвания установяват, че укрепва регулирането на самообновяване и плурипотентност на стволовите клетки в допълнение към удължаване на дълголетието. Продължителното гладуване също помага за ограничаване нивата на IGF-1, фактор на растежа хормон, който е бил свързан с остаряване, прогресия на тумори и риск от рак.

„РКА е ключов ген, който трябва да се изключи, за да могат тези стволови клетки да преминат в регенеративен режим“, казва Лонго.

„Това позволява на стволовите клетки, да започнат пролифериране и възстановяване на цялата система. А добрата новина е, че тялото се отърва от частите на системата, които могат да бъдат повредени или стари, неефективните части, по време на гладуването. Сега, ако започнете със силно повредена система от химиотерапия или стареене, циклите на гладуване могат да генерират, буквално, нова имунна система.“ /

Био Поглед