Избери ангелско число и виж какво ти казват ангелите

Избери едно ангелско число и виж какво послание изпращат ангелите специално за теб!

611-  „Помолете за помощ да се поправи нещо в материалния свят, което ви дразни и смущава точно сега

311- Извисените Учители работят с вас в процесите на вашата мисъл.
По много начини те действат като ръководители, учейки ви на древната мъдрост участваща в проявление. Те ви изпращат енергия за да ви предпазят от усещането на обезсърчение и ви окуражават да останете фокусирани в истинската цел на вашата душа. Извисените Учители, допълнително, може би ви предлагат съвет, ръководство и намекват за целта на вашия живот. Обаче винаги, те казват, че всяко сътворяване започва на нивото на мисъл и идея. Помолете ги да ви помогнат да изберете мъдро това което искате.

211- Нашите мисли са като семена, които започват да поникват. Вие вече можете и да сте видели някакви доказателства на плодовете на вашите желания. Това са знаци, че нещата ще се разрастват във вашето желано направление. Вярвайте!

511- Вашите мисли създават промени в живота ви. Поддържайте насочени мислите си в желаната насока. Ако промените които виждате да идват, не са желани, вие можете да ги спрете или да ги промените, като видоизмените вашите мисли.

411-  „Помолете ангелите за някаква съществена информация от която се нуждаете точно сега.”

911- Една нова врата е отворена за вас, като резултат от вашите мисли. Сега вие имате възможност да се вгледате направо във вашите мисли и застанете очи в очи с вашите собствени творения. Нека старото да отпадне, когато то е заменено с ново, когато е в съгласие с вашето желание.

811- Вие сте накрая на един важен етап от вашия живот. Ако сте изморени от някаква част на вашия живот, радвайте се, че това скоро ще бъде уредено, или заменено с нещо по-добро. Предайте и оставете тези части от вашия живот които не работят, когато мислите ви за по-добър живот идват и минават покрай вас.

Източник: http://belady.bg